Để trở thành “Blue Member”, mình có được phép đưa lên 160 cặp câu trong một ngày không?
Chương trình không giới hạn số câu thêm vào mỗi ngày. Nếu mỗi ngày bạn được 160 cặp câu thì chỉ 1 tuần thôi là bạn có điểm tích lũy cao ngất ngưỡng rồi… Càng nhiều cặp câu được thêm, bạn càng hỗ trợ cho cộng đồng nhiều hơn cũng như khả năng được HelloChao.vn kiểm duyệt và chấp nhận sẽ cao hơn.

Liệt kê câu hỏi theo