Khi hệ thống bắt đầu thương mại hóa thì chỉ những Blue Member mới được vào HelloChao.vn thôi phải không?
Không bao giờ có việc thành viên bình thường không được vào HelloChao.vn. HelloChao.vn được phát triển với mục đích mang người Việt, mang ngôn ngữ Việt ra thế giới thì làm sao lại quay lưng với chính những thành viên của mình. Theo bảng Lợi ích của Blue member, thành viên bình thường vẫn được sử dụng toàn bộ tính năng hiện có của HelloChao.vn. Chúng tôi chỉ thu phí khi người dùng MUỐN NGHE GIỌNG ĐỌC BẢN XỨ cho những câu tìm được; LÀM BÀI KIỂM TRA và HỌC QUA CÁC ĐOẠN ĐÀM THOẠI. Còn việc tìm kiếm cặp câu vẫn MIỄN PHÍ.

Liệt kê câu hỏi theo