Làm sao đăng kí học ở HelloChao?

Lợi ích như thế nào?
Blue member là gì?

Khi bạn đăng kí ở HelloChao, bạn sẽ là thành viên phổ thông (nick màu xanh lá cây), bạn được sử dụng có giới hạn các tính năng của HelloChao. Để sử dụng toàn bộ tính năng của HelloChao, bạn nâng cấp Blue member (nick màu xanh dương).
Bạn xem qua bảng Lợi ích Nâng cấp Blue member nhé!

Liệt kê câu hỏi theo