Làm sao để có điểm?
Để có điểm, bạn chỉ cần theo 5 bước đơn giản như sau: - Đăng ký thành viên - Đồng ý tham gia chương trình “Tích điểm cùng HelloChao” - Đồng ý tham gia chương trình “Miễn phí 1 năm sử dụng HelloChao.vn” - Thêm cặp câu đúng (dựa vào những Quy định của chương trình) - Chờ HelloChao.vn kiểm duyệt và chấp nhận. Mỗi cặp câu được HelloChao.vn chấp nhận, số điểm của bạn sẽ được cập nhật ngay lập tức.

Liệt kê câu hỏi theo