Làm sao để nâng cấp Blue Member?

Bạn có thể nâng cấp Blue Member bằng 2 cách sau: dùng thẻ HelloChao hoặc thẻ điện thoại (mobifone, vinaphone).


1. Nếu bạn dùng thẻ điện thoại, bạn mua thẻ có giá trị điểm tương ứng với số điểm mong muốn, đăng nhập vào HelloChao và làm theo Video hướng dẫn này

=> Bạn xem qua Chính sách Nâng cấp Blue member để chọn mua giá trị thẻ cào chính xác.


2. Nếu bạn dùng thẻ HelloChao, bạn mua thẻ HelloChao và làm theo video hướng dẫn này.

Liệt kê câu hỏi theo