Lợi ích khi nâng cấp Blue member?

Tính năng

Blue Member

Thành viên phổ thông

Khách(chưa đăng nhập)

Cặp câu

Số lần tìm kiếm cặp câu trên HelloChao.vn

Không giới hạn

Không giới hạn

30 lần

Nghe giọng đọc bản xứ câu tìm được

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Hiển thị các kết quả tìm kiếm được

20 kết quả

10 kết quả

10 kết quả

Số lần tìm kiếm trước khi hiện captcha

15 lần

10 lần

5 lần

Nghe âm thanh bản xứ mục "Câu nói hay trong ngày"

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

Thêm các cặp câu đàm thoại Anh - Việt hỗ trợ cộng đồng

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Lớp học

Tham gia Lớp học online 20 phút mỗi ngày (được định hướng để người học nói được tiếng anh sau 1 năm)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ 5 ngày đầu tiên)

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ 1 ngày đầu tiên và không bình luận được)

Hội thoại

Học bằng các đoạn Hội thoại (2000 đoạn hội thoại được ghi âm giọng đọc bản xứ độc quyền)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ 8 đoạn demo)

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ 8 đoạn demo và không bình luận được)

Bài kiểm

1500 Bài kiểm tra được chia theo cấp độ (có giải thích đáp án)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ các bài demo)

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(chỉ các bài demo và không bình luận được)

Video

Xem Video học tiếng Anh (tổng hợp hơn 3000 đoạn Video dạy tiếng anh hay)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg 
(Không bình luận được)

Chia sẻ Video hay của riêng mình

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Bài viết

Bài viết về kiến thức tiếng anh

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(không bình luận được)

Diễn đàn

Diễn đàn hỏi đáp

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(không bình luận được)

Game

Chơi Games tiếng Anh

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick_limit.jpg
(không lưu điểm và bình luận được)

Chat

Chat tiếng Anh (tìm kiếm câu trên HelloChao trước khi Chat)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Mạng xã hội
MyHelloChao

Sưu tầm các cặp câu đàm thoại yêu thích

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Tính năng My HelloChao (sổ tay lưu giữ kiến thức tiếng Anh trực tuyến)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Tham gia mạng xã hội chuyên ngành

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Hoạt động khác

Tham gia vào các sự kiện, hoạt động khác của HelloChao.vn
(Nếu sự kiện, hoạt động này yêu cầu đăng ký và hạn chế số lượng người tham gia)

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/tick.jpeg

http://www.hellochao.vn/images/untick.jpg

Liệt kê câu hỏi theo