Mình có thể nạp thẻ tối đa bao nhiêu tiền và có thể mua bao nhiêu năm?

Không có giới hạn nạp thẻ cào (thẻ cào HelloChao và thẻ cào điện thoại) nhưng số điểm cũng như số ngày là Blue member sẽ tùy thuộc vào giá trị thẻ nạp.

Bạn xem thêm Chính sách nâng cấp Blue member để hiểu rõ về số điểm tương ứng ngày sử dụng nhé.

Liệt kê câu hỏi theo