Nếu chưa nâng cấp Blue member thì có thể sử dụng được các tính năng trên HelloChao không?

Nếu là thành viên phổ thông, hệ thống sẽ cho bạn sử dụng thử tất cả các tính năng trên HelloChao với số lượng giới hạn. Bạn được học 5 bài đầu tiên của Lớp học, nghe 8 đoạn hội thoại…

Liệt kê câu hỏi theo