Sao tôi mua card điện thoại, nạp vào tài khoản hellochao rồi mà tôi vẫn chưa được nâng cấp Blue Member 360 ngày?

Khi nâng cấp Blue Member bằng thẻ điện thoại, bạn cần làm 2 bước: mua điểmchuyển điểm.

Bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây.

Liệt kê câu hỏi theo