Tôi mới vừa mới biết HelloChao hôm qua, tôi học Ngày học thứ nhất xong, làm hết 4 phần, có điểm đàng hoàng, sao hôm nay tôi vào, điểm số tôi làm mất hết?

Bạn chưa đăng ký thành viên của HelloChao nên không thể lưu điểm số đã làm được. Để lưu điểm số, bạn vui lòng đăng ký làm thành viên nhé.

Liệt kê câu hỏi theo