Tôi phát hiện ra Bài học có sai sót, tôi phải làm sao?

Khi phát hiện ra sai sót của bài học, cho thấy bạn rất quan tâm đến HelloChao và việc học tiếng Anh của mình. Gặp trường hợp này, bạn vui lòng email về Ban Quản Trị tại địa chỉ: info@hellochao.com hay số điện thoại: 08.6294.7575 (gặp anh Học). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những thông tin mà bạn cung cấp, và điều này là rất đáng trân trọng, là sự giúp đỡ rất lớn cho tất cả mọi người đang tham gia Lớp học trên HelloChao.vn.

Liệt kê câu hỏi theo