Tôi vừa đăng ký là thành viên của HelloChao gần đây, tôi vào học và học hết Ngày học thứ 5, sao tôi không thể học được Ngày học khác nữa?

Khi vừa mới đăng ký là thành viên của HelloChao, bạn là Thành viên Phổ thông (nick name hiện ra màu xanh lá cây), chỉ có thể học được miễn phí 5 Ngày học đầu tiên, để học tiếp, bạn cần đáp ứng đủ 3 điều kiện:
a. Bạn là Thành viên Blue member.
b. Bạn đã hoàn tất 4 phần học đạt yêu cầu.
c. Chờ đến sau 4 giờ đêm của ngày hôm đó.

Liệt kê câu hỏi theo