kilu

Tạo bởi: Nguyễn Mỹ Lộc
Ngày tạo: 2012-09-04 22:26:36
Số cặp câu: 23
Lượt xem: 519
Yêu thích:
   
.
We had been up all night trying to finish the presentation.
Chúng tôi đã thức trắng đêm để hoàn thành bài thuyết trình
Hiện danh sách câu
 • We had been up all night trying to finish the presentation.
  Chúng tôi đã thức trắng đêm để hoàn thành bài thuyết trình
 • to sleepwalk
  mộng du
 • to be sick of
  chán ngấy
 • I want to take a break.
  Tôi muốn tạm nghỉ giải lao.
 • It's a knockoff.
  Nó là hàng nhái(giả).
 • I usually put on make-up, especially when I go to work
  Tôi thường trang điểm đặc biệt là khi đi làm
 • Go to the fork in the road and bear left
  Đi dến ngã ba dường và rẽ trái
 • At once
  Ngay lập tức
 • Let us find out the 10 things about fast food chains.
  Hãy để chúng tôi tìm ra 10 điều về chuỗi thức ăn nhanh.
 • I need to answer the call of nature.
  Tôi cần đi vệ sinh.
 • I have a monthly bus pass.
  Tôi có vé tháng đi xe buýt nè.
 • I'm not working tomorrow so I can have a bit of a lie-in.
  Ngày mai con không đi làm vì vậy con thể ngủ nướng rồi.
 • If not, place your in-tray out of sight so you do not get distracted by the contents.
  Nếu không được, đặt khay hồ sơ khỏi tầm nhìn để bạn không bị mất tập trung bởi nội dung.
 • I have to retake the exam.
  Tôi phải thi lại.
 • It often needs an open mind to keep one's mouth shut.
  Thường phải có một bộ óc mở mới giữ được cái mồm đóng.
 • He had spent a restless night worrying about her.
  Anh ấy thức trắng đêm lo lắng cho cô ấy.
 • There's no need for ceremony between friends.
  Giữa bạn bè với nhau không cần phải khách sáo.
 • There are ten free ways to pamper yourself at home.
  Có mười cách miễn phí để bạn tự thư giãn tại nhà.
 • Don't forget to lock the car up.
  Đừng quên khóa xe lại.
 • Do you often wear perfume?
  Bạn có thường dùng nước hoa không?
 • Could you drop me off near the bank?
  Anh cho tôi xuống gần ngân hàng được không?
 • Be sure to watch out for cars.
  Nhớ coi chừng xe cộ cẩn thận.
 • Rare for me.
  Nấu tái cho tôi.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.