Tiếp năng lượng trên hành trình giỏi Tiếng Anh

GIẢM TỚI 40% HỌC PHÍTẶNG THÊM 06 THÁNG HỌC

Bắt đầu từ :02/01/2017 đến hết 24/01/2017

Bạn chọn 1 trong 2 hay CẢ HAI cơ hội sau:

EARLY BIRD: GIẢM GIÁ 40% + CỘNG DỒN 6 tháng học (áp dụng từ ngày 02/01/2017 đến hết ngày 15/01/2017 02 tuần đầu tiên)

Các lớp học Giá cũ Giá khuyến mại
Tiếng Anh giao tiếp 360 200K/360 ngày 120K/540 ngày + 360 ngày sử dụng Từ Điển Tách Ghép Âm (giá 200K) ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
Tiếng Anh cho người mất căn bản 400K/360 ngày 240K/540 ngày + 360 ngày sử dụng Từ Điển Tách Ghép Âm (giá 200K) ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
(Các lớp học khác ngoài 2 lớp này không được khuyến mại trong đợt này)

Nếu cơ hội 1 trôi khỏi tầm tay bạn, hãy nắm chặt ngay cơ hội 2.

SLOW BIRD: GIẢM GIÁ CHỈ CÒN 35% + CỘNG DỒN CHỈ CÒN 4 tháng học (áp dụng từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 24/01/2017 tuần sau cùng)

Các lớp học Giá cũ Giá khuyến mại
Tiếng Anh giao tiếp 360 200K/360 ngày 130K/480 ngày + 360 ngày ngày sử dụng Từ Điển Tách Ghép Âm (giá 200K) ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
Tiếng Anh cho người mất căn bản 400K/360 ngày 260K/480 ngày + 360 ngày sử dụng Từ Điển Tách Ghép Âm (giá 200K) ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
(Các lớp học khác ngoài 2 lớp này không được khuyến mại trong đợt này)