×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 147983 Bình luận: 298
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Đặng Thanh Tùng 2014-10-25 19:56:54
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 0 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Huệ Đinh 2014-10-23 23:53:26
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1048 Bình luận: 2
hay
Did you ever....: ban da bao gio?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-23 14:18:58
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 21 Bình luận: 0
I will take you...
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-23 14:05:25
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
I tried to + Vinf...: đã cố làm gì đó....
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 14:19:52
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
It will be + adj
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 14:07:42
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Do you know who....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 09:31:18
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 25 Bình luận: 0
Do you know how.....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 13:56:20
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
Do you know what....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 09:24:40
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Do you know where....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 09:16:53
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
Why do you know....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 09:07:39
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
Do you know why...?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 08:57:18
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 15 Bình luận: 0
Where do you like....?
Tạo bởi: loc huynh 2014-10-22 08:50:49
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 17 Bình luận: 0
to have breakfast
Tạo bởi: Xuan Tuyen 2014-10-21 09:52:39
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 59 Lượt xem: 933 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Nam Nguyen 2014-10-17 19:28:35
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 132 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: htc 2014-10-17 14:34:44
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 69 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
lop1bai1
Tạo bởi: nmtbmt 2014-10-15 16:37:04
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 67 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng