×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 180904 Bình luận: 314
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Hung 2017-02-21 17:24:06
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 199 Lượt xem: 215 Bình luận: 0
aaa~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 101 Lượt xem: 415 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nguyen tram 2017-02-09 22:34:04
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 96 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Tấn Thiện 2017-02-02 15:35:42
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 323 Lượt xem: 2810 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 262 Lượt xem: 1511 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1115 Lượt xem: 12878 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 63 Lượt xem: 421 Bình luận: 2
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 71 Bình luận: 0
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 81 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 164 Lượt xem: 1189 Bình luận: 0
158
Tạo bởi: An Mo Fo 2013-03-01 19:11:15
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 523 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 71 Lượt xem: 44 Bình luận: 0
English
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-04 21:34:51
Số cặp câu: 125 Lượt xem: 350 Bình luận: 0
QUAN's playlist
Tạo bởi: CONG THANH 2016-10-12 07:19:57
Số cặp câu: 71 Lượt xem: 535 Bình luận: 0
Usual sentences
Tạo bởi: Anh Trần 2016-11-29 15:47:08
Số cặp câu: 241 Lượt xem: 104 Bình luận: 0
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 488 Lượt xem: 1585 Bình luận: 0
i lile
Tạo bởi: Sierra cutie 2016-10-14 11:06:17
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 141 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng