×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 177056 Bình luận: 312
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 72 Lượt xem: 35 Bình luận: 0
aaa~
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 85 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1010 Lượt xem: 11252 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 229 Lượt xem: 101 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 316 Lượt xem: 1895 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: cao thuy duong 2016-09-19 14:38:36
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 24 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Challenge Of The Day (1)
Tạo bởi: duykhoi 2012-10-29 15:51:51
Số cặp câu: 151 Lượt xem: 255 Bình luận: 0
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf
COTD(2) http://tinyurl.com/9k2k2kw
COTD(3) http://tinyurl.com/9rkemzr
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 129 Bình luận: 0
I have to Work
Tạo bởi: Son Hacker 2016-09-14 16:13:24
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 481 Lượt xem: 963 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Suong 2016-09-10 06:43:53
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
7/9
Tạo bởi: Su Nguyễn 2016-09-07 21:43:53
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 21 Bình luận: 0
Máy chiết lon
Tạo bởi: Cong Nguyen thanh 2016-08-21 20:01:02
Số cặp câu: 210 Lượt xem: 75 Bình luận: 0
kaka
hichic 6/9
Tạo bởi: Su Nguyễn 2016-09-06 19:53:22
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 17 Bình luận: 0
Common Expressions (1)
Tạo bởi: Dang Duong 2012-08-02 19:45:30
Số cặp câu: 85 Lượt xem: 1632 Bình luận: 8
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t
CM(2) http://tinyurl.com/8kqps6o
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: tran van mai thi 2016-09-05 11:02:39
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 104 Bình luận: 0
HUHU 3/9
Tạo bởi: Su Nguyễn 2016-09-03 10:44:21
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 134 Lượt xem: 523 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng