×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 158284 Bình luận: 306
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 307 Lượt xem: 6176 Bình luận: 7
LSL3
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-05-15 09:28:45
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
listening duongdangton
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-05-18 22:55:56
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nhattruyen Pham 2015-05-22 21:33:26
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Do you know why...?
Tạo bởi: Nhattruyen Pham 2015-05-22 21:31:15
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Do you know why..........
Tạo bởi: Nhattruyen Pham 2015-05-22 21:30:41
Số cặp câu: 62 Lượt xem: 17 Bình luận: 0
Reading
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-05-19 18:55:21
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Listening
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-05-17 20:37:44
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 90 Bình luận: 0
Could you tell me
Tạo bởi: Manh Phan Van 2015-05-12 14:44:04
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 81 Bình luận: 0
trương văn bảng
Tạo bởi: nguyễn quốc huân 2013-11-25 00:26:47
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 236 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Pham Thi Huong 2015-05-13 19:06:23
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 66 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
hoc anh van
Tạo bởi: Diễm Phan 2015-05-12 21:35:18
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
cac chu de i want
list 2 - 50 c
Tạo bởi: Thuý Hằng 2015-05-11 10:35:58
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
Tr?i nghi?m ph??ng ph
list 1 - 60 c
Tạo bởi: Thuý Hằng 2015-05-11 10:32:23
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
từ writing
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 14:37:00
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 325 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Van Nguyen 2015-05-07 16:28:08
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
76
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-03-19 10:04:11
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 166 Bình luận: 0
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 91 Lượt xem: 686 Bình luận: 0
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 487 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng