×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 143676 Bình luận: 295
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
usually
Tạo bởi: Hoài Thu 2014-07-30 22:26:23
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: trymybest97 2014-07-29 15:30:04
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 84 Bình luận: 0
iOs
Tạo bởi: Uyen Do 2014-02-28 22:31:26
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 108 Bình luận: 0
My Privated list
Tạo bởi: Hiếu Trần 2014-07-24 22:22:02
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 35 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 56 Lượt xem: 808 Bình luận: 0
Câu nói hàng ngày
Tạo bởi: Lê Kim Duy 2014-06-29 20:49:02
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 100 Bình luận: 0
Đây là playlist được tạo ra dựa trên các câu nói phát sinh hằng ngày trong cuộc sống
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: NGUYỄN THỊ LÀN 2014-07-15 08:56:02
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 297 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: tinhtrang thich 2014-07-12 14:24:32
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 85 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Các câu nói hay trong ngày
Tạo bởi: Gillian Nguyen 2014-07-12 11:20:09
Số cặp câu: 58 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 58 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 84 Lượt xem: 387 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: cbts36 2014-07-11 11:33:28
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 149 Bình luận: 0
L2 - Marketing
Tạo bởi: cbts36 2014-07-11 11:24:43
Số cặp câu: 35 Lượt xem: 46 Bình luận: 0
Các câu thường dùng trong thư từ thương mại.
Tạo bởi: cbts36 2014-07-11 11:20:34
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 79 Bình luận: 0
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: vinhtp 2014-07-09 07:38:52
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 100 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Bé kompa 2014-07-07 23:56:19
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 364 Lượt xem: 3293 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
Các câu nói hay trong ngày.
Tạo bởi: Trần Thị Xuân 2014-04-28 22:25:06
Số cặp câu: 142 Lượt xem: 397 Bình luận: 0
this is a good chance
you all should take this chance to enhance your understanding
các mẫu câu thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Tạo bởi: giang vu 2014-06-28 09:49:28
Số cặp câu: 140 Lượt xem: 439 Bình luận: 0
FOR LESSON 27
Tạo bởi: Đinh Thị Thu Huyền 2014-06-26 15:44:14
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 118 Bình luận: 0
check out, library, librarian, online catalog, bookshelf
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng