×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 145957 Bình luận: 297
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 759 Bình luận: 2
hay
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 372 Lượt xem: 4049 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: thaohaheocon 2014-09-16 23:49:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 21 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Duẩn Vân Nguyễn Hoàng 2014-08-22 16:20:41
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 554 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
LESSON 3: WARRANTIES
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 21:46:27
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: Hàn Gia Lợi 2014-09-14 21:06:57
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 119 Lượt xem: 540 Bình luận: 0
LESSON 7: OFFICE TECHNOLOGY
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-10 20:50:01
Số cặp câu: 95 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
LESSON 6: COMPUTERS
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-10 11:26:56
Số cặp câu: 69 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: Đỗ Anh Tuấn 2014-09-09 11:42:26
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 356 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Doan Vi Dan 2014-09-09 02:20:40
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 87 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
LESSON 5: CONFERENCE
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 23:34:40
Số cặp câu: 54 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - FREE
Tạo bởi: Pmija Belieber 2014-09-07 22:08:37
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 75 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LESSON 4: BUSINESS PLANNING
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 22:48:45
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
LESSON 2: MARKETING 600
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 10:29:54
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 63 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Mai Nguyen 2014-09-02 10:42:11
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 259 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:59:22
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 132 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:58:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 76 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
tieng anh lop 6 bai 1
Tạo bởi: minh tran huu 2014-08-29 10:16:44
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 78 Bình luận: 0
unit1
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng