×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 153020 Bình luận: 302
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 377 Bình luận: 0
89
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-01-19 22:47:37
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
good list
Tạo bởi: Bùi Văn Thuyên 2015-01-28 09:50:16
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 35 Bình luận: 0
26-30
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-26 13:38:46
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 14 Bình luận: 0
41
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-26 11:08:06
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
42
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-26 10:56:34
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
43
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-26 10:52:00
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 13 Bình luận: 0
44
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-26 10:38:54
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Daisy Pham 2015-01-26 10:02:44
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
45
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:42:06
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
46
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:37:26
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
47
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:33:32
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
48
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:28:15
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
49
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:24:34
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
50
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:20:07
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
2
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:15:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
1
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:10:02
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
LESSON 2: MARKETING 600
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 10:29:54
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 149 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng