×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 187393 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu hoàn chỉnh
Tạo bởi: Nguyễn Văn Long 2017-10-13 10:07:46
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 602 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Devlyn Dinh 2017-11-12 21:57:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 124 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 543 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:23:36
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 360 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
cute rabbit
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:17:50
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 344 Bình luận: 0
câu nói hay trong ngày
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:13:45
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 352 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
popoy
Tạo bởi: Phi Nhung 2017-10-19 21:36:43
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 509 Bình luận: 0
carzy
New words must be learnt
Tạo bởi: Mai Anh 2017-09-17 16:27:16
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 571 Bình luận: 0
3 CÂU NÓI CHẤT MỖI NGÀY - TỔNG HỢP
Tạo bởi: Quang Huy Đào 2017-09-17 20:52:45
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 1227 Bình luận: 0
Cường
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2017-09-10 21:05:58
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 1294 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1313 Lượt xem: 17353 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hoc tieng anh Vn cham com 2017-09-24 01:40:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1047 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Pham Xuan Thanh 2017-09-22 16:35:40
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 1170 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
RELIGIONS
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 74 Lượt xem: 2433 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 179 Lượt xem: 6749 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 103 Lượt xem: 3241 Bình luận: 2
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: HIEN TODUY 2017-09-06 19:31:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1435 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 127 Lượt xem: 3629 Bình luận: 0
50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng hàng ngày
Tạo bởi: manh ha le 2017-08-25 05:39:47
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 1620 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng