×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 146654 Bình luận: 297
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Lesson 11: JOB ADVERTISING AND RECRUITING
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-10-02 00:45:44
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 4 Bình luận: 0
Lesson 10: Correspondence
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-10-02 00:34:59
Số cặp câu: 56 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
Lesson 9: ELECTRONICS
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-10-01 23:34:55
Số cặp câu: 70 Lượt xem: 4 Bình luận: 0
Lesson 8: Office Procedures
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-10-01 21:54:32
Số cặp câu: 75 Lượt xem: 10 Bình luận: 0
Toeic 1/10
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-10-01 13:12:27
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Toeic 2
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-09-28 09:57:22
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đỗ Thị Kiều Phương 2014-09-30 22:10:40
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
ha tan phat
Tạo bởi: tan phat 2014-09-29 17:56:30
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 13 Bình luận: 0
luyen nghe
Các câu đàm thoại thông dụng
Tạo bởi: Tran Thanh 2013-08-14 15:59:05
Số cặp câu: 358 Lượt xem: 19470 Bình luận: 9
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
a-z
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-28 16:00:16
Số cặp câu: 39 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
To apologize for doing smt
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-28 10:01:34
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 14 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Hong Thien 2014-09-25 18:08:39
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 57 Lượt xem: 865 Bình luận: 0
100 câu chọn lọc
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-23 15:35:25
Số cặp câu: 99 Lượt xem: 118 Bình luận: 0
Câu chứa từ: complex / patron / impact
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-24 21:34:27
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 134 Lượt xem: 592 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Thanh Hao 2014-09-22 23:17:45
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 150 Bình luận: 1
Được bổ sung hàng ngày.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Đàm Đức Đô 2014-09-22 21:25:13
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 112 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: bee 2014-09-22 15:26:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng