×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 181810 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 208 Lượt xem: 280 Bình luận: 0
aaa~
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1190 Lượt xem: 13585 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 168 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 172 Lượt xem: 1703 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Gió Buồn 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 116 Lượt xem: 614 Bình luận: 0
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 235 Bình luận: 0
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 277 Bình luận: 0
Newword
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-15 22:47:41
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
phrasal verbs
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-13 17:53:05
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 91 Bình luận: 0
Huy_E9_U6
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-08 21:32:31
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 21 Bình luận: 0
LIST CẶP CÂU TỰ TẠO
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-14 12:10:51
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 207 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 70 Lượt xem: 590 Bình luận: 2
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Linh Lê 2017-03-20 17:46:32
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 81 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 72 Lượt xem: 122 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Mạnh Tuyến 2012-03-25 22:25:33
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 318 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Chào hỏi và tạm biệt
Tạo bởi: thuy thu 2017-03-04 21:01:28
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 167 Bình luận: 0
ghfhgjh
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: duc hai le 2017-02-27 15:39:27
Số cặp câu: 49 Lượt xem: 76 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Hung 2017-02-21 17:24:06
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng