×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 179887 Bình luận: 312
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 151 Lượt xem: 740 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 264 Bình luận: 1
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1049 Lượt xem: 12061 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 273 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 257 Lượt xem: 796 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Usual sentences
Tạo bởi: Anh Trần 2016-11-29 15:47:08
Số cặp câu: 241 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
QUAN's playlist
Tạo bởi: CONG THANH 2016-10-12 07:19:57
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 329 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 120 Lượt xem: 126 Bình luận: 0
aaa~
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 488 Lượt xem: 1417 Bình luận: 0
i lile
Tạo bởi: Sierra cutie 2016-10-14 11:06:17
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 92 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: hoa dao 2016-11-09 08:17:55
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 318 Lượt xem: 2299 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
English
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-04 21:34:51
Số cặp câu: 124 Lượt xem: 280 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: le thi thu hien 2016-11-03 22:16:58
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
question
Tạo bởi: huy le dien 2016-11-01 11:15:05
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 65 Bình luận: 0
121-321
Tạo bởi: Chapry “Nhật Ký Học Tiếng Anh” 2016-10-31 07:23:20
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
1-100
Tạo bởi: Chapry “Nhật Ký Học Tiếng Anh” 2016-10-25 07:42:56
Số cặp câu: 120 Lượt xem: 76 Bình luận: 0
Rememer
Tạo bởi: Phan Thanh Truc 2016-09-29 19:42:40
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 102 Bình luận: 0
Look
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-17 18:44:27
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng