×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 153941 Bình luận: 302
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
78
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-27 23:18:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
79
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-24 18:32:02
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
tuansaco
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-02-13 15:06:48
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 49 Bình luận: 0
học từ mới tiếng anh
Tiếng Anh 11
Tạo bởi: Lê Thị Thu Hiền 2015-02-01 20:53:52
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
80
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-23 22:24:21
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
81
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-21 22:31:23
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
82
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-18 18:29:59
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 31 Bình luận: 0
83
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-16 14:29:31
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Mai Quoc Khanh 2015-02-17 21:42:20
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
84
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-15 00:05:12
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
85
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-13 12:48:36
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
86
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-12 20:46:19
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 21 Bình luận: 0
87
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-11 10:32:05
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
88
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-01 14:18:15
Số cặp câu: 56 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
pipi
Tạo bởi: ha hai 2015-01-29 00:01:33
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
89
Tạo bởi: Đào Vũ Chiến 2015-02-05 21:33:33
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
Copy
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đào Vũ Chiến 2015-02-05 21:26:21
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
bs10
Tạo bởi: cuong vuvan 2015-02-05 16:38:48
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
bs8
Tạo bởi: cuong vuvan 2015-02-05 14:41:20
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 37 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng