×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 182444 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 74 Lượt xem: 638 Bình luận: 2
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1201 Lượt xem: 13790 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 264 Lượt xem: 2142 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 324 Lượt xem: 3227 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Câu nói hay
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:44:03
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 396 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 117 Lượt xem: 699 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 228 Lượt xem: 314 Bình luận: 1
aaa~
phrasal verbs
Tạo bởi: Quang To 2017-05-06 17:52:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 386 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Vinh Vo 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 25 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Huy Bui 2017-05-04 19:52:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Anh Văn thương mại
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:54:36
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 404 Bình luận: 0
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 196 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 172 Lượt xem: 2234 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Gió Buồn 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 474 Bình luận: 0
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 698 Bình luận: 0
Newword
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-15 22:47:41
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
phrasal verbs
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-13 17:53:05
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 492 Bình luận: 0
Huy_E9_U6
Tạo bởi: Huy Bui 2017-04-08 21:32:31
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng