×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 144656 Bình luận: 295
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 371 Lượt xem: 3578 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 90 Lượt xem: 435 Bình luận: 0
everything
Tạo bởi: thu trang 2014-08-16 17:17:40
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 67 Bình luận: 1
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: thu trang 2014-08-16 17:16:29
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
everything
Tạo bởi: htc 2014-08-14 15:13:37
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
Basic
Tạo bởi: nguyễn thanh tâm 2014-08-12 15:51:55
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
basic
câu nói cơ bản
Tạo bởi: nguyễn thanh tâm 2014-08-12 15:46:03
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
Basic
Basic Sentences
Tạo bởi: Phượng Tea 2014-08-10 01:33:41
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 53 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Vũ Thị Huệ 2014-08-07 18:29:19
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 69 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Chử Thị Thu Hà 2014-08-07 06:45:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 48 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Week 1 - Day 1
Tạo bởi: Lưu Hoàng Nam 2014-08-05 14:20:46
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 74 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nhi Ngo Thi Yen 2014-08-03 19:50:42
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LIST
Tạo bởi: bàn văn Hùng 2014-08-03 00:22:11
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
usually
Tạo bởi: Hoài Thu 2014-07-30 22:26:23
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: trymybest97 2014-07-29 15:30:04
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 290 Bình luận: 0
iOs
Tạo bởi: Uyen Do 2014-02-28 22:31:26
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 134 Bình luận: 0
My Privated list
Tạo bởi: Hiếu Trần 2014-07-24 22:22:02
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 64 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 56 Lượt xem: 833 Bình luận: 0
Câu nói hàng ngày
Tạo bởi: Lê Kim Duy 2014-06-29 20:49:02
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 164 Bình luận: 0
Đây là playlist được tạo ra dựa trên các câu nói phát sinh hằng ngày trong cuộc sống
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng