×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 186729 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu hoàn chỉnh
Tạo bởi: Nguyễn Văn Long 2017-10-13 10:07:46
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 119 Bình luận: 0
popoy
Tạo bởi: Phi Nhung 2017-10-19 21:36:43
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
carzy
New words must be learnt
Tạo bởi: Mai Anh 2017-09-17 16:27:16
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 96 Bình luận: 0
3 CÂU NÓI CHẤT MỖI NGÀY - TỔNG HỢP
Tạo bởi: Quang Huy Đào 2017-09-17 20:52:45
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 748 Bình luận: 0
Cường
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2017-09-10 21:05:58
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 833 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1313 Lượt xem: 16844 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hoc tieng anh Vn cham com 2017-09-24 01:40:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 581 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Pham Xuan Thanh 2017-09-22 16:35:40
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 659 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
RELIGIONS
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 74 Lượt xem: 1963 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 179 Lượt xem: 6222 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 103 Lượt xem: 2760 Bình luận: 2
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: HIEN TODUY 2017-09-06 19:31:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 968 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 127 Lượt xem: 3138 Bình luận: 0
50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng hàng ngày
Tạo bởi: manh ha le 2017-08-25 05:39:47
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 1135 Bình luận: 0
60 câu mới
Tạo bởi: Phạm Mai Phương 2017-08-17 18:02:39
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 1296 Bình luận: 0
HUY-L10-U1
Tạo bởi: Huy Bui 2017-08-02 09:50:23
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 1517 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ngan Vo 2017-07-29 00:34:31
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1614 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Mạnh Tuyến 2012-03-25 22:25:33
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 2049 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 118 Lượt xem: 2639 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng