×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 150923 Bình luận: 298
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 126 Bình luận: 0
HAI 1
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2014-12-05 00:29:45
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 86 Bình luận: 0
ha tan phat
Tạo bởi: Kiều My 2014-09-29 17:56:30
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 158 Bình luận: 1
luyen nghe
HAI 1
Tạo bởi: Nguyễn Hồng Thanh 2014-12-08 05:36:26
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Phuoc Duy Nguyen 2014-12-07 19:42:21
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nguyễn thanh hậu 2014-12-07 07:39:51
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
DAVID COPPERFIELD
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2014-11-25 05:56:34
Số cặp câu: 156 Lượt xem: 125 Bình luận: 0
You are going to die. Despite every effort, no one lives forever.
my playlist
Tạo bởi: mr T 2014-10-13 08:16:51
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 149 Bình luận: 0
computer game
Tạo bởi: nchuvan 2014-12-01 10:24:50
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
MERGERS AND ACQUISITIONS
Tạo bởi: nchuvan 2014-12-02 08:13:09
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
listening
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 19:50:22
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 75 Bình luận: 0
IELTS- LESSON 1- PART 2
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-11-29 18:56:13
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 53 Bình luận: 0
IELTS- LESSON 1- PART 1
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-11-29 18:20:43
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Trần Thịnh 2014-11-27 19:44:18
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 68 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
gioi thieu ban than
Tạo bởi: Cát Bụi 2014-11-27 15:24:43
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 114 Bình luận: 0
short conversational language
Tạo bởi: Thanh Nguyễn 2014-11-18 17:18:22
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 145 Bình luận: 0
hjh
short conversational language
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2012-12-31 11:12:07
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 391 Bình luận: 0
strange structure - strange words
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2013-01-03 10:40:45
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 271 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đình Huấn Vũ 2014-11-16 09:30:22
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 103 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng