×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 157230 Bình luận: 305
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 91 Lượt xem: 625 Bình luận: 0
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 415 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ánh Nhật 2015-04-30 22:03:29
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
từ writing
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 14:37:00
Số cặp câu: 59 Lượt xem: 241 Bình luận: 0
Collection
Tạo bởi: Nguyen Vi 2012-03-04 23:15:21
Số cặp câu: 163 Lượt xem: 1784 Bình luận: 1
listening
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 19:50:22
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 327 Bình luận: 0
Bá đạo.vn
Tạo bởi: Nghia Nguyen 2015-04-27 07:50:44
Số cặp câu: 59 Lượt xem: 30 Bình luận: 0

Tuyển tập câu nói hay
Tạo bởi: Nghia Nguyen 2015-04-27 07:35:00
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Vinh Trần 2015-04-24 21:22:31
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 37 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
76
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-03-19 10:04:11
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 127 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh Tùng 2015-04-15 21:42:27
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 83 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 281 Lượt xem: 6008 Bình luận: 7
lala
Tạo bởi: Đoàn Phương Anh 2015-04-12 20:48:52
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: ngoc giau 2015-04-13 22:29:57
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 502 Lượt xem: 8540 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: duc bui 2015-04-09 11:31:20
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 90 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tu moi
Tạo bởi: Tung Tran 2015-03-09 14:40:16
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 175 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: tuan do minh nhat 2015-04-06 01:16:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
"chợ đen" hay dùng^^
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:57:15
Số cặp câu: 59 Lượt xem: 1660 Bình luận: 9
hi vọng..playlist có thể giúp bạn...biết được khi nào người ta bất nhã với mình...,nhưng...chỉ để biết, ít nên dùng bạn nhé>.~
ps: playlist còn bao gồm cả những câu...mang tính chất tiêu cực khác^^
nếu hữu dụng với bạn, nhấn nút Like nhé>.<
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng