×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 137315 Bình luận: 291
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Các câu đàm thoại thông dụng
Tạo bởi: Tran Thanh 2013-08-14 15:59:05
Số cặp câu: 347 Lượt xem: 15312 Bình luận: 9
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
Cac cau hay
Tạo bởi: Tran Duy Thien 2014-04-04 09:12:55
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 64 Lượt xem: 241 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Phạm Văn Thanh 2014-04-15 18:43:53
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Clip 2: 3000 câu học 3000 từ cốt lõi
Tạo bởi: Nguyễn Thị Minh Thảo 2014-04-15 15:33:47
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 54 Lượt xem: 703 Bình luận: 0
VTCA
Tạo bởi: diệp thế nhơn 2014-04-10 22:49:05
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 68 Bình luận: 0
April
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Dh loves Tk 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 288 Lượt xem: 1877 Bình luận: 1
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
Expressive
Tạo bởi: diệp thế nhơn 2014-04-10 22:03:16
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
Good English
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thu Nguyen 2014-04-09 18:25:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 77 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
xin viec
Tạo bởi: Thu Nguyen 2014-04-09 18:22:32
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 91 Bình luận: 0
9/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-09 09:55:15
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
8/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-08 23:21:21
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
4
Tạo bởi: lynk duong 2014-01-31 15:31:45
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 175 Bình luận: 0
20 cách nói Xin chào
Tạo bởi: TRANTHI 2014-04-07 14:20:03
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 161 Bình luận: 0
Bạn nói Hi, Hello ... rồi gì nữa nào? Mong là những câu NGẮN GỌN - Ít lời mà nhiều ý - sẽ giúp ích được cho các bạn!
5/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-05 21:47:29
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
4/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-04 23:06:50
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Quan nguyen manh 2014-04-04 14:53:51
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 85 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
cau noi tieng anh
Tạo bởi: Nguyễn Đình Tuấn 2014-04-03 10:00:04
Số cặp câu: 38 Lượt xem: 81 Bình luận: 0
suu tam
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng