×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 149896 Bình luận: 298
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
DAVID COPPERFIELD
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2014-11-25 05:56:34
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 37 Bình luận: 0
You are going to die. Despite every effort, no one lives forever.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Trần Thịnh 2014-11-27 19:44:18
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 6 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
gioi thieu ban than
Tạo bởi: namwqn 2014-11-27 15:24:43
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
listening
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 19:50:22
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 13 Bình luận: 0
ha tan phat
Tạo bởi: Kiều My 2014-09-29 17:56:30
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 95 Bình luận: 0
luyen nghe
short conversational language
Tạo bởi: Thanh Nguyễn 2014-11-18 17:18:22
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 100 Bình luận: 0
hjh
short conversational language
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2012-12-31 11:12:07
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 360 Bình luận: 0
strange structure - strange words
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2013-01-03 10:40:45
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 236 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đình Huấn Vũ 2014-11-16 09:30:22
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 69 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: —(♥÷Frog Prince÷♥)— 2014-11-15 10:54:34
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 53 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nga thuy 2014-11-14 22:27:07
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 64 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
1/10
Tạo bởi: Thu Phương Đỗ Thị 2014-11-12 08:15:19
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 49 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Hieu Nguyen 2014-11-12 06:36:01
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 68 Bình luận: 0
Giao tiep
Tạo bởi: nghitran 2014-11-10 00:39:30
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 126 Bình luận: 0
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 1285 Bình luận: 3
hay
Private
Tạo bởi: Trần Quang Ninh 2014-11-05 00:17:23
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 84 Bình luận: 2
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 996 Bình luận: 0
1/10
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-11-01 19:16:44
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: trahoaingoc 2014-10-31 13:50:44
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 142 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng