×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 173576 Bình luận: 311
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 53 Bình luận: 1
Những câu nói thông dụng
tu vung
Tạo bởi: Con Số O 2016-04-18 18:45:45
Số cặp câu: 93 Lượt xem: 188 Bình luận: 0
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 157 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 275 Lượt xem: 7993 Bình luận: 10
cụm từ thông thường
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-05-21 01:00:43
Số cặp câu: 121 Lượt xem: 1662 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 419 Lượt xem: 9857 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Ruby
Tạo bởi: Quỳnh Hà 2016-05-23 15:32:00
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 15 Bình luận: 0
8ielts- kimmese
Tạo bởi: Quang Nguyen 2016-05-22 20:47:03
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
thập cẩm.
Tạo bởi: Quang Nguyen 2016-04-11 20:55:33
Số cặp câu: 70 Lượt xem: 191 Bình luận: 1
Những câu đàm thoại thông dụng nhất - Phần 3
Tạo bởi: Hue Luong 2016-05-13 23:02:15
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 90 Bình luận: 0
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hue Luong 2016-05-13 22:58:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu ngắn
Tạo bởi: Tuyết Lê 2016-05-06 13:36:56
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Câu thông dụng
Tạo bởi: Tuyết Lê 2016-05-06 13:18:12
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 76 Bình luận: 0
Common Expressions (1)
Tạo bởi: Dang Duong 2012-08-02 19:45:30
Số cặp câu: 130 Lượt xem: 1499 Bình luận: 7
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t
CM(2) http://tinyurl.com/8kqps6o
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
Ngọc
Tạo bởi: Tieu Ngoc 2016-04-07 11:14:02
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Letter Writing
Tạo bởi: Tuyết Lê 2016-05-05 13:19:03
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
Sơ yếu lý lịch - CV [maudonxinviec.net]
Tạo bởi: Giang Lê Hoàng 2016-05-02 07:18:32
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 82 Bình luận: 1
Tổng hợp từ vựng viết sơ yếu lý lịch - CV
Tham khảo thêm tại
http://www.maudonxinviec.net/ten-tieng-anh/
Câu cho ngày 30/4/2016
Tạo bởi: Daniel Trinh 2016-04-30 09:01:19
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
You shouldn't abandon your goal
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng