×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 196202 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-10-15 13:59:26
Số cặp câu: 28 Lượt xem: 158 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - a
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-13 08:52:54
Số cặp câu: 58 Lượt xem: 2345 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - d
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-06 09:48:34
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 1662 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - b
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-23 14:25:12
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 2008 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - p
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-14 13:40:56
Số cặp câu: 96 Lượt xem: 789 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - o
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-13 13:46:54
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 858 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - n
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:58:00
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 857 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - m
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-09-10 16:57:52
Số cặp câu: 34 Lượt xem: 876 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - l
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:31
Số cặp câu: 28 Lượt xem: 1031 Bình luận: 0
hoang thi anh tuyet
Tạo bởi: Hoàng Mai Lê Trịnh 2017-10-31 20:31:45
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 4510 Bình luận: 0
very good
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 1160 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - i
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-27 11:49:06
Số cặp câu: 45 Lượt xem: 1058 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 1448 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 1561 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - f
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 16:19:31
Số cặp câu: 35 Lượt xem: 1619 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - e
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 09:30:27
Số cặp câu: 34 Lượt xem: 1606 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - c
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-26 08:16:38
Số cặp câu: 82 Lượt xem: 1940 Bình luận: 0
Cha Do
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-08-24 01:49:01
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 1298 Bình luận: 0
Cha Do 1
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-08-22 23:55:43
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 1312 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng