×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 194602 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - h
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-15 09:42:32
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 139 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - f
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 16:19:31
Số cặp câu: 39 Lượt xem: 204 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - e
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-07 09:30:27
Số cặp câu: 35 Lượt xem: 196 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - d
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-08-06 09:48:34
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 248 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - c
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-26 08:16:38
Số cặp câu: 94 Lượt xem: 515 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - a
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-13 08:52:54
Số cặp câu: 70 Lượt xem: 877 Bình luận: 0
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất
3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - b
Tạo bởi: Monkey Pig 2018-07-23 14:25:12
Số cặp câu: 58 Lượt xem: 585 Bình luận: 0
Challenge Of The Day (1)
Tạo bởi: Monkey Pig 2012-08-15 08:22:06
Số cặp câu: 151 Lượt xem: 2504 Bình luận: 37
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf
COTD(2) http://tinyurl.com/9k2k2kw
COTD(3) http://tinyurl.com/9rkemzr
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
I CAN DO IT
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2018-01-05 17:14:30
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 5133 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Norikato Ayn 2018-06-20 10:15:25
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1309 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
common phrase
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-14 16:20:08
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 1662 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 5951 Bình luận: 0
w
Tạo bởi: Les Discrets 2015-06-08 12:05:35
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 1644 Bình luận: 0
Thunder
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 19:14:02
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 1669 Bình luận: 0
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 19:08:58
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1690 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
ok
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:31:34
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 1672 Bình luận: 0
Những cặp câu thân thuộc
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:31:09
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1697 Bình luận: 0
so cute !
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ngọc Trần 2018-06-01 18:30:08
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1694 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng