×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 161855 Bình luận: 307
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
How To Convince People To Do Something
Tạo bởi: haidang dang vu 2015-07-31 18:47:25
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
Not only:"excuse me,", we have plenty of other ways to do it. This can be a display of them.
100tu ngay 3
Tạo bởi: Dung Hà 2015-07-31 16:03:59
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
Useful Sayings in Airports
Tạo bởi: haidang dang vu 2015-07-30 18:39:10
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
Containing some common sayings in the airport, you can easily speak to everybody when necessary. Let's begin.
Ngày 1
Tạo bởi: Tiểu Trúc 2015-07-30 15:02:57
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
Park and Funfair Sayings
Tạo bởi: haidang dang vu 2015-07-30 15:13:41
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
This playlist contains useful sayings at the park or funfair. Let's begin.
Common sayings
Tạo bởi: haidang dang vu 2015-07-29 16:06:34
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
This common saying playlist helps you to remember some of the most common sayings first. Once you've understand all the sayings, you can speak to everybody. This is the easiest one.
Favorite Sentences
Tạo bởi: Nguyen Thanh Son 2013-11-12 21:20:13
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 83 Bình luận: 0
Favorite Sentences
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 64 Lượt xem: 1163 Bình luận: 0
quang du tháng 7
Tạo bởi: Quang Du 2015-07-25 20:31:34
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 24 Bình luận: 0
My playlist
Tạo bởi: Hoàng Văn Hữu 2015-07-09 11:45:41
Số cặp câu: 92 Lượt xem: 215 Bình luận: 0
Những câu nói thông dụng có thể dùng
75
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-05-07 04:22:40
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 120 Bình luận: 0
THỬ THÁCH TRONG NGÀY 3
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-07-17 10:00:31
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 89 Bình luận: 0
50 câu nói thông dụng
Tạo bởi: Nam Dương 2015-07-16 21:38:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 159 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
workplace
Tạo bởi: Nhung Nguyen Yuki 2015-07-16 07:00:03
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
thử thách trong ngày 2
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-07-13 08:40:07
Số cặp câu: 238 Lượt xem: 141 Bình luận: 0
LienVOC
Tạo bởi: TIENG ANH 2015-06-27 20:52:51
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 112 Bình luận: 0
Tổng Hợp
Tạo bởi: Lê Quang Khánh Minh 2015-07-04 17:01:27
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 121 Bình luận: 0
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 647 Bình luận: 0
listening
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 19:50:22
Số cặp câu: 38 Lượt xem: 475 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng