×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 184386 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1295 Lượt xem: 14672 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Mạnh Tuyến 2012-03-25 22:25:33
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 423 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 118 Lượt xem: 949 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 176 Lượt xem: 3882 Bình luận: 0
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 564 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 94 Lượt xem: 1077 Bình luận: 2
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 1199 Bình luận: 0
87/2017
Tạo bởi: tieu thảo 2017-07-08 14:11:49
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 251 Bình luận: 0
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 1545 Bình luận: 0
iOs
Tạo bởi: NGUYEN THI KIM LIEN 2017-06-15 22:32:27
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 845 Bình luận: 0
Ngọc
Tạo bởi: Ngoc Hieu 2016-04-07 11:14:02
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 520 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 265 Lượt xem: 3645 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Work
Tạo bởi: HVTPHAT 2017-06-02 01:38:01
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 355 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 73 Lượt xem: 518 Bình luận: 0
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 324 Lượt xem: 3816 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Câu nói hay
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:44:03
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 1788 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 228 Lượt xem: 711 Bình luận: 1
aaa~
phrasal verbs
Tạo bởi: Quang To 2017-05-06 17:52:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1763 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Vinh Vo 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 367 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng