×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 183525 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1242 Lượt xem: 14117 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
iOs
Tạo bởi: NGUYEN THI KIM LIEN 2017-06-15 22:32:27
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 229 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 78 Lượt xem: 703 Bình luận: 2
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 83 Lượt xem: 548 Bình luận: 0
Ngọc
Tạo bởi: Ngoc Hieu 2016-04-07 11:14:02
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 197 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 125 Lượt xem: 794 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 265 Lượt xem: 2992 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Work
Tạo bởi: HVTPHAT 2017-06-02 01:38:01
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 73 Lượt xem: 199 Bình luận: 0
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 324 Lượt xem: 3362 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Câu nói hay
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:44:03
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 1169 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 228 Lượt xem: 361 Bình luận: 1
aaa~
phrasal verbs
Tạo bởi: Quang To 2017-05-06 17:52:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1159 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Vinh Vo 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Huy Bui 2017-05-04 19:52:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 94 Bình luận: 0
Anh Văn thương mại
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:54:36
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1179 Bình luận: 0
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 236 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 172 Lượt xem: 3105 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Gió Buồn 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng