×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 186005 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Cường
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2017-09-10 21:05:58
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 254 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Pham Xuan Thanh 2017-09-22 16:35:40
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1311 Lượt xem: 16116 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
RELIGIONS
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 74 Lượt xem: 1377 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 179 Lượt xem: 5170 Bình luận: 0
3 CÂU NÓI CHẤT MỖI NGÀY - TỔNG HỢP
Tạo bởi: Quang Huy Đào 2017-09-17 20:52:45
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 154 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 103 Lượt xem: 2182 Bình luận: 2
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: HIEN TODUY 2017-09-06 19:31:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 366 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 127 Lượt xem: 2532 Bình luận: 0
50 câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng hàng ngày
Tạo bởi: manh ha le 2017-08-25 05:39:47
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 564 Bình luận: 0
60 câu mới
Tạo bởi: Phạm Mai Phương 2017-08-17 18:02:39
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 741 Bình luận: 0
HUY-L10-U1
Tạo bởi: Huy Bui 2017-08-02 09:50:23
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 959 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ngan Vo 2017-07-29 00:34:31
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1056 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Mạnh Tuyến 2012-03-25 22:25:33
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 1488 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 118 Lượt xem: 2065 Bình luận: 0
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 1648 Bình luận: 0
87/2017
Tạo bởi: tieu thảo 2017-07-08 14:11:49
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 1296 Bình luận: 0
CÂU NÓI CỬA MIỆNG CỦA NGƯỜI MỸ
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-01 19:49:46
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 2646 Bình luận: 0
iOs
Tạo bởi: NGUYEN THI KIM LIEN 2017-06-15 22:32:27
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 1893 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng