×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 155594 Bình luận: 305
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 458 Lượt xem: 8081 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: la thi hoa 2015-03-29 11:34:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
the Bee
Tạo bởi: Nguyễn Thị Thúy Hiên 2015-03-29 10:06:02
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 14 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Phạm Tuấn Anh 2015-03-29 09:06:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 20 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Thanh Hóa 2015-03-29 08:46:33
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 11 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tu moi
Tạo bởi: Tung Tran 2015-03-09 14:40:16
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 96 Bình luận: 0
76
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-03-19 10:04:11
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
luyen nghe
Tạo bởi: Vũ Đình Quyền 2014-12-18 16:14:07
Số cặp câu: 153 Lượt xem: 310 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: vuong van hao 2015-03-21 21:44:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
COMMET
Tạo bởi: Thảo Tiên 2015-01-16 22:10:40
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 103 Bình luận: 0
QUESTION
Tạo bởi: Thảo Tiên 2015-01-16 22:12:31
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 72 Bình luận: 0
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 85 Lượt xem: 557 Bình luận: 0
77
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-03-14 16:46:19
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
Bao gia
Tạo bởi: Mai Ngọc Hân 2015-03-17 13:16:25
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
Kho hang va vat tu
Tạo bởi: Mai Ngọc Hân 2015-03-17 16:49:58
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
78
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-27 23:18:08
Số cặp câu: 57 Lượt xem: 86 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Kiên Vũ 2015-03-12 05:52:14
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 68 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
tuansaco
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-02-13 15:06:48
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 106 Bình luận: 1
học từ mới tiếng anh
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 172 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng