×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 191493 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
I CAN DO IT
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2018-01-05 17:14:30
Số cặp câu: 61 Lượt xem: 2404 Bình luận: 0
Travel
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-11 23:08:02
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 1079 Bình luận: 0
Airport - Hotel - Restaurant
hãy đọc tới 200 lần
Tạo bởi: Truong Thanh Minh Tri 2018-04-10 14:19:21
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 337 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 3305 Bình luận: 0
hoang thi anh tuyet
Tạo bởi: Hoàng Mai Lê Trịnh 2017-10-31 20:31:45
Số cặp câu: 45 Lượt xem: 1155 Bình luận: 0
very good
For Work
Tạo bởi: Nguyễn Minh Vũ 2018-03-11 23:13:33
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 1060 Bình luận: 0
B 100 cấu trúc câu
Tạo bởi: Nguyễn Kim San 2018-02-28 07:42:19
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 1363 Bình luận: 0
B 100 cấu trúc câu 2
Tạo bởi: Nguyễn Kim San 2018-02-28 07:44:44
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 1342 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 03:06:57
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 2022 Bình luận: 0
Chado
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 04:28:18
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 2032 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Chau Do 2018-01-29 01:55:38
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 1978 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 128 Lượt xem: 6616 Bình luận: 0
Practice everyday
Tạo bởi: tôm tran 2017-12-21 01:48:36
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 2948 Bình luận: 0
Bao gia
Tạo bởi: Mai Ngọc Hân 2015-03-17 13:16:25
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 3114 Bình luận: 0
speak fluently english
Tạo bởi: Thu Hồ 2017-11-28 06:02:42
Số cặp câu: 61 Lượt xem: 3403 Bình luận: 0
Câu hoàn chỉnh
Tạo bởi: Nguyễn Văn Long 2017-10-13 10:07:46
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 4163 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Devlyn Dinh 2017-11-12 21:57:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 3647 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 4048 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:23:36
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 3908 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng