×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 145979 Bình luận: 297
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 121 Lượt xem: 542 Bình luận: 0
Các câu đàm thoại thông dụng
Tạo bởi: Tran Thanh 2013-08-14 15:59:05
Số cặp câu: 353 Lượt xem: 18980 Bình luận: 9
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 762 Bình luận: 2
hay
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 372 Lượt xem: 4061 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: thaohaheocon 2014-09-16 23:49:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 25 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Duẩn Vân Nguyễn Hoàng 2014-08-22 16:20:41
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 560 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
LESSON 3: WARRANTIES
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 21:46:27
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: Hàn Gia Lợi 2014-09-14 21:06:57
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 63 Bình luận: 0
LESSON 7: OFFICE TECHNOLOGY
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-10 20:50:01
Số cặp câu: 95 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
LESSON 6: COMPUTERS
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-10 11:26:56
Số cặp câu: 69 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: Đỗ Anh Tuấn 2014-09-09 11:42:26
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 374 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Doan Vi Dan 2014-09-09 02:20:40
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 90 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
LESSON 5: CONFERENCE
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 23:34:40
Số cặp câu: 54 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - FREE
Tạo bởi: Pmija Belieber 2014-09-07 22:08:37
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 78 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LESSON 4: BUSINESS PLANNING
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 22:48:45
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
LESSON 2: MARKETING 600
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 10:29:54
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 65 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Mai Nguyen 2014-09-02 10:42:11
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 265 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:59:22
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 136 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:58:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 78 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng