×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 138322 Bình luận: 291
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Các câu đàm thoại thông dụng
Tạo bởi: Tran Thanh 2013-08-14 15:59:05
Số cặp câu: 348 Lượt xem: 16277 Bình luận: 9
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
khả năng nghe nói
Tạo bởi: ng0kyeu_3501 2014-04-22 14:26:31
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 71 Bình luận: 0
24/3/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-23 14:39:52
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
21/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-22 21:21:44
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 16 Bình luận: 0
dành thời gian để làm j
Tạo bởi: ng0kyeu_3501 2014-04-22 15:47:21
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
good sentence
Tạo bởi: Hồ Thanh Thảo 2014-04-17 17:41:54
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 121 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Soai 2014-04-18 20:40:29
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 82 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Xin chào
Tạo bởi: Nguyen Soai 2014-04-18 20:34:21
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 83 Bình luận: 0
Bạn nói Hi, Hello ... rồi gì nữa nào? Mong là những câu NGẮN GỌN - Ít lời mà nhiều ý - sẽ giúp ích được cho các bạn!
Cac cau hay
Tạo bởi: Tran Duy Thien 2014-04-04 09:12:55
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 160 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 64 Lượt xem: 281 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Phạm Văn Thanh 2014-04-15 18:43:53
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 90 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Clip 2: 3000 câu học 3000 từ cốt lõi
Tạo bởi: Nguyễn Thị Minh Thảo 2014-04-15 15:33:47
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 235 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 54 Lượt xem: 734 Bình luận: 0
VTCA
Tạo bởi: diệp thế nhơn 2014-04-10 22:49:05
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 102 Bình luận: 0
April
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Dh loves Tk 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 288 Lượt xem: 2050 Bình luận: 1
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
Expressive
Tạo bởi: diệp thế nhơn 2014-04-10 22:03:16
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 72 Bình luận: 0
Good English
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thu Nguyen 2014-04-09 18:25:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 149 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
xin viec
Tạo bởi: Thu Nguyen 2014-04-09 18:22:32
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 137 Bình luận: 0
9/4/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-04-09 09:55:15
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 65 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng