×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 187993 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
ok
Tạo bởi: Gió Buồn 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 287 Bình luận: 0
speak fluently english
Tạo bởi: Thu Hồ 2017-11-28 06:02:42
Số cặp câu: 61 Lượt xem: 354 Bình luận: 0
Câu hoàn chỉnh
Tạo bởi: Nguyễn Văn Long 2017-10-13 10:07:46
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 1117 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Devlyn Dinh 2017-11-12 21:57:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 612 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 1038 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:23:36
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 852 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
cute rabbit
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:17:50
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 830 Bình luận: 0
câu nói hay trong ngày
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:13:45
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 840 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
popoy
Tạo bởi: Phi Nhung 2017-10-19 21:36:43
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 999 Bình luận: 0
carzy
New words must be learnt
Tạo bởi: Mai Anh 2017-09-17 16:27:16
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 1059 Bình luận: 0
3 CÂU NÓI CHẤT MỖI NGÀY - TỔNG HỢP
Tạo bởi: Quang Huy Đào 2017-09-17 20:52:45
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 1715 Bình luận: 0
Cường
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2017-09-10 21:05:58
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 1776 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1313 Lượt xem: 17868 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hoc tieng anh Vn cham com 2017-09-24 01:40:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1530 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Pham Xuan Thanh 2017-09-22 16:35:40
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 1668 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
RELIGIONS
Tạo bởi: Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 74 Lượt xem: 2918 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 179 Lượt xem: 7288 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 103 Lượt xem: 3741 Bình luận: 2
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: HIEN TODUY 2017-09-06 19:31:15
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 1917 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng