×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 154085 Bình luận: 302
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 57 Lượt xem: 427 Bình luận: 0
78
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-27 23:18:08
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
từ writing
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 14:37:00
Số cặp câu: 49 Lượt xem: 131 Bình luận: 0
luyen nghe
Tạo bởi: Vũ Đình Quyền 2014-12-18 16:14:07
Số cặp câu: 148 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
Introduce yourself
Tạo bởi: Văn Thắng Lê 2015-03-01 09:35:23
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 14 Bình luận: 0
79
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-24 18:32:02
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
tuansaco
Tạo bởi: Mr.tuan 2015-02-13 15:06:48
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
học từ mới tiếng anh
Tiếng Anh 11
Tạo bởi: Lê Thị Thu Hiền 2015-02-01 20:53:52
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
80
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-23 22:24:21
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
81
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-21 22:31:23
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 33 Bình luận: 0
82
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-18 18:29:59
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 37 Bình luận: 0
83
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-16 14:29:31
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Mai Quoc Khanh 2015-02-17 21:42:20
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
84
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-15 00:05:12
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
85
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-13 12:48:36
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 33 Bình luận: 0
86
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-12 20:46:19
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
87
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-11 10:32:05
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
88
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-02-01 14:18:15
Số cặp câu: 56 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
pipi
Tạo bởi: ha hai 2015-01-29 00:01:33
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng