×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 167040 Bình luận: 308
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
số 1
Tạo bởi: Anh vũ hồng 2015-11-20 22:41:44
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
don't worry . be happy
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 65 Lượt xem: 1238 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nghia Nguyen 2015-11-19 10:01:37
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
sentence
Tạo bởi: Nguyễn Phương 2015-07-03 12:50:16
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 115 Bình luận: 0
thử thách 16/11
Tạo bởi: tieu thảo 2015-11-16 20:35:03
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 51 Bình luận: 0
Huynh
Tạo bởi: Muoi Bean 2015-11-15 11:08:18
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 24 Bình luận: 0
Very interesting!
LSL6
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-10-08 16:37:57
Số cặp câu: 86 Lượt xem: 247 Bình luận: 0
Daily
Tạo bởi: Nguyễn Công Trường 2015-11-09 14:56:39
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 3
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-09-09 16:12:46
Số cặp câu: 147 Lượt xem: 503 Bình luận: 0
NHIM NHIM-GIAO TIEP THONG THUONG
Tạo bởi: Nguyễn Hưng Thịnh 2015-10-15 22:27:03
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 208 Bình luận: 1
GIAO TIEP THONG THUONG
LSL5
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-06-19 07:30:58
Số cặp câu: 66 Lượt xem: 286 Bình luận: 0
Conversations 3
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:27:53
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 182 Bình luận: 0
Conversations 2
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:26:56
Số cặp câu: 145 Lượt xem: 86 Bình luận: 0
Conversations
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 12:09:49
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 122 Bình luận: 0
Collective noun (Danh từ tập hợp)
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-06 14:36:58
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 85 Bình luận: 0
6
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-25 08:26:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 105 Bình luận: 0
Giao tiếp
Tạo bởi: Vũ Đình Thiện 2015-04-19 01:47:32
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 193 Bình luận: 0
tự học
Tạo bởi: Huy Mai 2015-09-21 18:36:38
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 204 Bình luận: 0
5
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-22 09:42:00
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 75 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng