×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 175284 Bình luận: 311
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 250 Lượt xem: 924 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 273 Lượt xem: 364 Bình luận: 0
Hoc tu vung
Tạo bởi: maintt11 2016-07-25 13:35:54
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
Daily
Tạo bởi: Nguyễn Công Trường 2015-11-09 14:56:39
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 156 Bình luận: 0
hang hai
Tạo bởi: Con Số O 2016-06-02 14:27:50
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 62 Bình luận: 2
lamslower
alll
Tạo bởi: nguyen 2016-07-19 11:39:06
Số cặp câu: 39 Lượt xem: 10 Bình luận: 0
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 38 Lượt xem: 239 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 69 Lượt xem: 1421 Bình luận: 0
10 câu mỗi ngày
Tạo bởi: Bùi Trung Đô 2016-07-06 09:58:56
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 103 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thái Nguyễn Thị Như 2016-07-05 18:03:55
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 53 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Nói bậy/Chửi bậy
Tạo bởi: Yo Shi 2016-06-07 08:24:56
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 184 Bình luận: 0
Nói bậy/Chửi bậy
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 429 Lượt xem: 10258 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 284 Lượt xem: 8355 Bình luận: 10
cụm từ thông thường
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-05-21 01:00:43
Số cặp câu: 132 Lượt xem: 1791 Bình luận: 0
k
Tạo bởi: Kim Hằng 2016-06-18 08:57:52
Số cặp câu: 96 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn thanh nga 2016-06-23 14:54:37
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 63 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Lê Võ Thi Huyền 2016-06-21 19:23:03
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
H
Tạo bởi: Kim Hằng 2016-06-17 03:06:42
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Common Expressions (2)
Tạo bởi: Dang Duong 2012-08-21 16:58:55
Số cặp câu: 81 Lượt xem: 1825 Bình luận: 3
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t
CM(2) http://tinyurl.com/8kqps6o
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng