×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 152784 Bình luận: 302
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
89
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-01-19 22:47:37
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 7 Bình luận: 0
45
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:42:06
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
46
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:37:26
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
47
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:33:32
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
48
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:28:15
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
49
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:24:34
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
50
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:20:07
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
2
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:15:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1 Bình luận: 0
1
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2015-01-25 23:10:02
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 13 Bình luận: 0
LESSON 2: MARKETING 600
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 10:29:54
Số cặp câu: 46 Lượt xem: 131 Bình luận: 0
LESSON 1: CONTRACTS 600
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 09:32:16
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 24 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: phạm hùng thế anh 2015-01-25 18:06:39
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 4 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
words
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-27 14:34:22
Số cặp câu: 35 Lượt xem: 343 Bình luận: 0
short conversational language
Tạo bởi: NguyenPhung 2015-01-21 21:17:45
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
từ writing
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2014-11-26 14:37:00
Số cặp câu: 48 Lượt xem: 115 Bình luận: 0
90
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-01-18 19:12:43
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 27 Bình luận: 0
91
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-01-14 13:51:56
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 134 Lượt xem: 648 Bình luận: 0
ngày số 1dcs
Tạo bởi: cuong vuvan 2015-01-17 16:17:44
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng