×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 145179 Bình luận: 296
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Mai Nguyen 2014-09-02 10:42:11
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 11 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Duẩn Vân Nguyễn Hoàng 2014-08-22 16:20:41
Số cặp câu: 82 Lượt xem: 220 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:59:22
Số cặp câu: 68 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Huong Nguyen 2014-08-30 10:58:02
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
tieng anh lop 6 bai 1
Tạo bởi: minh tran huu 2014-08-29 10:16:44
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
unit1
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 98 Lượt xem: 495 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Anhphuong Nguyen 2014-05-19 08:56:39
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 131 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Do you know why...?
Tạo bởi: Tinh Le 2014-08-24 16:32:56
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 67 Bình luận: 0
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 371 Lượt xem: 3813 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
everything
Tạo bởi: thu trang 2014-08-16 17:17:40
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 123 Bình luận: 1
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: thu trang 2014-08-16 17:16:29
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 88 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
everything
Tạo bởi: htc 2014-08-14 15:13:37
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 132 Bình luận: 0
Basic
Tạo bởi: nguyễn thanh tâm 2014-08-12 15:51:55
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
basic
câu nói cơ bản
Tạo bởi: nguyễn thanh tâm 2014-08-12 15:46:03
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 93 Bình luận: 0
Basic
Basic Sentences
Tạo bởi: Phượng Tea 2014-08-10 01:33:41
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 83 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Vũ Thị Huệ 2014-08-07 18:29:19
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 99 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Chử Thị Thu Hà 2014-08-07 06:45:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 82 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Week 1 - Day 1
Tạo bởi: Lưu Hoàng Nam 2014-08-05 14:20:46
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 109 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nhi Ngo Thi Yen 2014-08-03 19:50:42
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 108 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng