×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 169314 Bình luận: 310
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Travelling
Tạo bởi: Ruby Pham 2016-02-09 11:16:51
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
Travelling
Februaly (1)
Tạo bởi: nguyễn văn bộ 2016-02-01 21:33:15
Số cặp câu: 166 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
lamspeed 2
Tạo bởi: Con Số O 2016-01-13 23:51:57
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 17 Bình luận: 0
avcb
THU THACH TRONG NGAY 1
Tạo bởi: Du Hoang 2016-01-24 22:24:46
Số cặp câu: 149 Lượt xem: 119 Bình luận: 0
.09-2016
Tạo bởi: Nguyen Hong Phuc 2016-01-17 16:14:46
Số cặp câu: 107 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
lamspeed textbook
Tạo bởi: Con Số O 2016-01-12 22:37:02
Số cặp câu: 49 Lượt xem: 85 Bình luận: 0
avcb 1
50 câu nói hay trong ngày .huỳnh đức
Tạo bởi: Huynh Duc 2016-01-22 21:43:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
shopping
Tạo bởi: Muoi Bean 2016-01-19 16:15:41
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 4
Tạo bởi: Dieu Nguyen 2016-01-18 18:58:50
Số cặp câu: 103 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 1
Tạo bởi: Dieu Nguyen 2016-01-18 18:49:06
Số cặp câu: 149 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
Huynh
Tạo bởi: Muoi Bean 2015-11-15 11:08:18
Số cặp câu: 31 Lượt xem: 120 Bình luận: 0
Very interesting!
lamspeed
Tạo bởi: Con Số O 2015-09-20 14:55:36
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 65 Bình luận: 0
??????
Từ Mới
Tạo bởi: Lotus 2016-01-07 22:43:49
Số cặp câu: 55 Lượt xem: 79 Bình luận: 0
Từ Mới
Hợp đồng - Contract
Tạo bởi: Giang Lê Hoàng 2016-01-09 22:55:24
Số cặp câu: 143 Lượt xem: 102 Bình luận: 0
Thuật ngữ thương mại - hợp đồng văn bản
LSL6
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-10-08 16:37:57
Số cặp câu: 112 Lượt xem: 379 Bình luận: 0
speaking english with nguyen
Tạo bởi: CAP THOI VU 2016-01-08 16:56:51
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 1
Tạo bởi: xuân thanh 2016-01-06 22:45:29
Số cặp câu: 149 Lượt xem: 107 Bình luận: 0
Trang 1st day
Tạo bởi: Nguyễn Lân 2016-01-04 23:15:01
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 189 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Anh Nguyễn Vân 2016-01-03 17:07:33
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 66 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng