×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 148295 Bình luận: 298
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Could you tell me .+ V ?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:59:00
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 13 Bình luận: 0
Đặt câu hỏi với could you tell me ?
my job
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:57:48
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 12 Bình luận: 0
Where do you like....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:37:04
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 4 Bình luận: 0
Do you know why...?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:36:45
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
Why do you know....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:36:22
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
Do you know where....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:36:05
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
Do you know what....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:35:41
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 4 Bình luận: 0
Do you know how.....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:35:25
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
Do you know who....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:35:06
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
It will be + adj
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:34:44
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
I tried to + Vinf...: đã cố làm gì đó....
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:34:17
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 2 Bình luận: 0
I will take you...
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:34:01
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 3 Bình luận: 0
Did you ever....: ban da bao gio?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:32:24
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 5 Bình luận: 0
5-3
Tạo bởi: htc 2014-10-29 14:40:21
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 25 Bình luận: 0
short conversational language
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2012-12-31 11:12:07
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 277 Bình luận: 0
15/5/14
Tạo bởi: hoang xuan dinh 2014-05-14 06:32:51
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 103 Bình luận: 0
We are going to get totally waisted tonight!
3000 câu học 3000 từ anh ngữ cốt lõi
Tạo bởi: Hương Trịnh 2014-10-26 20:34:59
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 95 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Đặng Thanh Tùng 2014-10-25 19:56:54
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 67 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Huệ Đinh 2014-10-23 23:53:26
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng