×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 178983 Bình luận: 312
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
English
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-04 21:34:51
Số cặp câu: 102 Lượt xem: 137 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 237 Lượt xem: 370 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 486 Lượt xem: 1164 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1032 Lượt xem: 11677 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
QUAN's playlist
Tạo bởi: CONG THANH 2016-10-12 07:19:57
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 84 Bình luận: 0
Look
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-17 18:44:27
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
3000 từ vựng thông dụng (A)
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-17 12:02:41
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 170 Bình luận: 1
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 54 Lượt xem: 192 Bình luận: 0
i lile
Tạo bởi: Sierra cutie 2016-10-14 11:06:17
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 88 Lượt xem: 78 Bình luận: 0
aaa~
English communication
Tạo bởi: Giang Danh 2016-08-13 23:26:37
Số cặp câu: 15 Lượt xem: 143 Bình luận: 0
English
Tạo bởi: MinhQuan 2016-10-08 20:09:10
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
mmmm
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 317 Lượt xem: 2062 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Rememer
Tạo bởi: Phan Thanh Truc 2016-09-29 19:42:40
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 35 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: cao thuy duong 2016-09-19 14:38:36
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 84 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Challenge Of The Day (1)
Tạo bởi: duykhoi 2012-10-29 15:51:51
Số cặp câu: 151 Lượt xem: 435 Bình luận: 0
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf
COTD(2) http://tinyurl.com/9k2k2kw
COTD(3) http://tinyurl.com/9rkemzr
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
I have to Work
Tạo bởi: Son Hacker 2016-09-14 16:13:24
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 78 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Suong 2016-09-10 06:43:53
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 97 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng