×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 165322 Bình luận: 307
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LSL5
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-06-19 07:30:58
Số cặp câu: 66 Lượt xem: 204 Bình luận: 0
Conversations 3
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:27:53
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 14 Bình luận: 0
Conversations 2
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:26:56
Số cặp câu: 145 Lượt xem: 5 Bình luận: 0
Conversations
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 12:09:49
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 10 Bình luận: 0
Collective noun (Danh từ tập hợp)
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-06 14:36:58
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 18 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 3
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-09-09 16:12:46
Số cặp câu: 145 Lượt xem: 212 Bình luận: 0
6
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-25 08:26:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
Giao tiếp
Tạo bởi: Vũ Đình Thiện 2015-04-19 01:47:32
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 97 Bình luận: 0
tự học
Tạo bởi: Huy Mai 2015-09-21 18:36:38
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 98 Bình luận: 0
5
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-22 09:42:00
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 41 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Phạm Đăng Khoa 2015-09-10 22:45:28
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 121 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 2
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-09-09 10:18:21
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 187 Bình luận: 1
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Bloom 2015-09-20 09:11:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 109 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
4
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-18 21:45:18
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 51 Bình luận: 0
3
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-15 10:07:40
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nguyễn tuấn vũ 2015-09-18 22:39:55
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Good phrases to learn
Tạo bởi: Phạm Đăng Khoa 2015-09-14 14:01:39
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 53 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh Tùng 2015-04-15 21:42:27
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 196 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
speaking
Tạo bởi: trịnh ánh minh thy 2015-01-26 14:14:35
Số cặp câu: 35 Lượt xem: 844 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng