×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 189870 Bình luận: 321
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
I CAN DO IT
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2018-01-05 17:14:30
Số cặp câu: 23 Lượt xem: 952 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 03:06:57
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 630 Bình luận: 0
Chado
Tạo bởi: Thị Ngạn Hao 2018-01-29 04:28:18
Số cặp câu: 37 Lượt xem: 639 Bình luận: 0
Minado 1
Tạo bởi: Chau Do 2018-01-29 01:55:38
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 590 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 128 Lượt xem: 5102 Bình luận: 0
Practice everyday
Tạo bởi: tôm tran 2017-12-21 01:48:36
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 1545 Bình luận: 0
Bao gia
Tạo bởi: Mai Ngọc Hân 2015-03-17 13:16:25
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1732 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Les Discrets 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 1920 Bình luận: 0
speak fluently english
Tạo bởi: Thu Hồ 2017-11-28 06:02:42
Số cặp câu: 61 Lượt xem: 2007 Bình luận: 0
Câu hoàn chỉnh
Tạo bởi: Nguyễn Văn Long 2017-10-13 10:07:46
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 2767 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Devlyn Dinh 2017-11-12 21:57:13
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 2253 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Thunder
Tạo bởi: Thi Nguyễn SS 2016-01-03 10:06:49
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 2665 Bình luận: 1
kfjkv bksgvj dmjb s
nice girl
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:23:36
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 2508 Bình luận: 0
câu nói thông dụng
cute rabbit
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:17:50
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 2456 Bình luận: 0
câu nói hay trong ngày
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Thị Như Ngọc 2017-10-29 10:13:45
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 2478 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
popoy
Tạo bởi: Phi Nhung 2017-10-19 21:36:43
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 2632 Bình luận: 0
carzy
New words must be learnt
Tạo bởi: Mai Anh 2017-09-17 16:27:16
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 2696 Bình luận: 0
3 CÂU NÓI CHẤT MỖI NGÀY - TỔNG HỢP
Tạo bởi: Quang Huy Đào 2017-09-17 20:52:45
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 3370 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1313 Lượt xem: 19576 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng