×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 147664 Bình luận: 297
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 59 Lượt xem: 907 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Nam Nguyen 2014-10-17 19:28:35
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: htc 2014-10-17 14:34:44
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 30 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
lop1bai1
Tạo bởi: nmtbmt 2014-10-15 16:37:04
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 36 Bình luận: 0
my playlist
Tạo bởi: mr T 2014-10-13 08:16:51
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 70 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Keny Thanh 2014-10-15 20:28:06
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 51 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Ngọc Huyền Nguyễn 2014-10-14 16:16:07
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 44 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 20 Lượt xem: 966 Bình luận: 2
hay
ngày 1
Tạo bởi: THANH NGUYỄN 2014-10-13 12:44:49
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 51 Bình luận: 0
Do you know why
Tổng hợp các câu đã học
Tạo bởi: Phan Minh Châu 2014-10-12 22:36:17
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
bh
Tạo bởi: master_12a4 2014-10-10 13:36:29
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 373 Lượt xem: 4445 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Tráng Hà Viết 2014-10-07 23:05:46
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 163 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: ngo-pro 2014-10-07 14:39:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 71 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
toeic 6/10
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-10-06 15:09:15
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 61 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Vũ Hải Quỳnh 2014-10-06 03:23:26
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 186 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Vũ Hải Quỳnh 2014-10-06 03:21:07
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 74 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Toeic 5/10
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-10-05 15:20:03
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Hong Thien 2014-09-25 18:08:39
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 130 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng