×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 149550 Bình luận: 298
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
ha tan phat
Tạo bởi: Kiều My 2014-09-29 17:56:30
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 64 Bình luận: 0
luyen nghe
short conversational language
Tạo bởi: Thanh Nguyễn 2014-11-18 17:18:22
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 72 Bình luận: 0
hjh
short conversational language
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2012-12-31 11:12:07
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 338 Bình luận: 0
strange structure - strange words
Tạo bởi: tonnguyenkieuthuc 2013-01-03 10:40:45
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 220 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đình Huấn Vũ 2014-11-16 09:30:22
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 49 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: —(♥÷Frog Prince÷♥)— 2014-11-15 10:54:34
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 38 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nga thuy 2014-11-14 22:27:07
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
1/10
Tạo bởi: Thu Phương Đỗ Thị 2014-11-12 08:15:19
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Hieu Nguyen 2014-11-12 06:36:01
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Giao tiep
Tạo bởi: nghitran 2014-11-10 00:39:30
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 110 Bình luận: 0
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 1255 Bình luận: 3
hay
Private
Tạo bởi: Trần Quang Ninh 2014-11-05 00:17:23
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 78 Bình luận: 2
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 988 Bình luận: 0
1/10
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-11-01 19:16:44
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: trahoaingoc 2014-10-31 13:50:44
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 124 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Could you tell me .+ V ?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:59:00
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 143 Bình luận: 0
Đặt câu hỏi với could you tell me ?
my job
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:57:48
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 107 Bình luận: 0
Where do you like....?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:37:04
Số cặp câu: 14 Lượt xem: 87 Bình luận: 0
Do you know why...?
Tạo bởi: htc 2014-10-30 10:36:45
Số cặp câu: 22 Lượt xem: 96 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng