×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 174342 Bình luận: 311
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
hang hai
Tạo bởi: Con Số O 2016-06-02 14:27:50
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 28 Bình luận: 1
lamslower
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 140 Lượt xem: 391 Bình luận: 1
Những câu nói thông dụng
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 423 Lượt xem: 10032 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 278 Lượt xem: 8116 Bình luận: 10
cụm từ thông thường
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-05-21 01:00:43
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 1721 Bình luận: 0
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 165 Bình luận: 0
k
Tạo bởi: Kim Hằng 2016-06-18 08:57:52
Số cặp câu: 96 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn thanh nga 2016-06-23 14:54:37
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 11 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Lê Võ Thi Huyền 2016-06-21 19:23:03
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 15 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
H
Tạo bởi: Kim Hằng 2016-06-17 03:06:42
Số cặp câu: 126 Lượt xem: 37 Bình luận: 0
Common Expressions (2)
Tạo bởi: Dang Duong 2012-08-21 16:58:55
Số cặp câu: 81 Lượt xem: 1756 Bình luận: 3
CM(1) http://tinyurl.com/9z5gm6t
CM(2) http://tinyurl.com/8kqps6o
COTD(1) http://tinyurl.com/8gdjnbf

Everyday is another chance to make a dream come true.
Every day is a new page; the words are up to you.

Wings
Ide
Tạo bởi: Quang Nguyen 2016-04-21 22:40:30
Số cặp câu: 24 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
8ielts- kimmese
Tạo bởi: Quang Nguyen 2016-05-22 20:47:03
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 46 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Đặng Duy 2016-06-15 10:49:39
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Ngày 1
Tạo bởi: Yo Shi 2016-06-14 03:27:45
Số cặp câu: 40 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Các câu chứa cấu trúc trong ngày 1
Ngày 1
Tạo bởi: Nguyễn Thị Vân Anh 2016-06-14 17:38:32
Số cặp câu: 39 Lượt xem: 72 Bình luận: 0
Các câu chứa cấu trúc trong ngày 1
Nói bậy/Chửi bậy
Tạo bởi: Yo Shi 2016-06-07 08:24:56
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 81 Bình luận: 0
Nói bậy/Chửi bậy
Week 1
Tạo bởi: Yo Shi 2016-06-11 02:50:56
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
Câu chứa cấu trúc
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Minh Nguyễn 2016-06-10 01:20:51
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 40 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng