×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 179792 Bình luận: 312
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 246 Bình luận: 1
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1045 Lượt xem: 12019 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 57 Lượt xem: 260 Bình luận: 0
Usual sentences
Tạo bởi: Anh Trần 2016-11-29 15:47:08
Số cặp câu: 241 Lượt xem: 33 Bình luận: 0
QUAN's playlist
Tạo bởi: CONG THANH 2016-10-12 07:19:57
Số cặp câu: 60 Lượt xem: 308 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 256 Lượt xem: 721 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 120 Lượt xem: 124 Bình luận: 0
aaa~
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 149 Lượt xem: 715 Bình luận: 0
những câu nói thông dụng
Tạo bởi: Vy Nguyễn 2016-05-28 11:32:51
Số cặp câu: 488 Lượt xem: 1409 Bình luận: 0
i lile
Tạo bởi: Sierra cutie 2016-10-14 11:06:17
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 89 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: hoa dao 2016-11-09 08:17:55
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 51 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 318 Lượt xem: 2290 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
English
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-04 21:34:51
Số cặp câu: 124 Lượt xem: 272 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: le thi thu hien 2016-11-03 22:16:58
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
question
Tạo bởi: huy le dien 2016-11-01 11:15:05
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
121-321
Tạo bởi: Chapry “Nhật Ký Học Tiếng Anh” 2016-10-31 07:23:20
Số cặp câu: 29 Lượt xem: 44 Bình luận: 0
1-100
Tạo bởi: Chapry “Nhật Ký Học Tiếng Anh” 2016-10-25 07:42:56
Số cặp câu: 120 Lượt xem: 68 Bình luận: 0
Rememer
Tạo bởi: Phan Thanh Truc 2016-09-29 19:42:40
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 98 Bình luận: 0
Look
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-17 18:44:27
Số cặp câu: 11 Lượt xem: 49 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng