×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 181390 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1138 Lượt xem: 13207 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 108 Lượt xem: 509 Bình luận: 0
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Linh Lê 2017-03-20 17:46:32
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 31 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 72 Lượt xem: 77 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 168 Lượt xem: 1441 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Mạnh Tuyến 2012-03-25 22:25:33
Số cặp câu: 52 Lượt xem: 286 Bình luận: 1
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 66 Lượt xem: 521 Bình luận: 2
Chào hỏi và tạm biệt
Tạo bởi: thuy thu 2017-03-04 21:01:28
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
ghfhgjh
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: duc hai le 2017-02-27 15:39:27
Số cặp câu: 49 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 200 Lượt xem: 245 Bình luận: 0
aaa~
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyen Hung 2017-02-21 17:24:06
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 52 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nguyen tram 2017-02-09 22:34:04
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 276 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Nguyễn Tấn Thiện 2017-02-02 15:35:42
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 75 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 323 Lượt xem: 3021 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 262 Lượt xem: 1769 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 109 Bình luận: 0
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 42 Lượt xem: 119 Bình luận: 0
158
Tạo bởi: An Mo Fo 2013-03-01 19:11:15
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 649 Bình luận: 0
English
Tạo bởi: huy le dien 2016-10-04 21:34:51
Số cặp câu: 125 Lượt xem: 479 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng