×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 163863 Bình luận: 307
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE (1)
Tạo bởi: diep vu minh 2015-09-04 19:24:05
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE (1)
Tạo bởi: Bình Đỗ Duy 2015-09-03 16:10:56
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: hưng trương 2015-09-03 08:18:00
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 20 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Minh Hằng 2015-09-01 07:39:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Let's find out
Tạo bởi: Phuongmai Mai 2015-09-01 01:16:58
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 55 Bình luận: 0
Câu đặc biệt
Tạo bởi: Phuongmai Mai 2015-09-01 01:16:09
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
thành ngữ, tục ngữ
câu ít dùng
Common sayings
Tạo bởi: haidang dang vu 2015-07-29 16:06:34
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 108 Bình luận: 0
This common saying playlist helps you to remember some of the most common sayings first. Once you've understood all the sayings, you can speak to everybody. This is the easiest one.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Trần Ngọc Mỹ Trân 2015-08-30 17:13:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 28 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
My playlist
Tạo bởi: Hoàng Văn Hữu 2015-07-09 11:45:41
Số cặp câu: 107 Lượt xem: 410 Bình luận: 0
Những câu nói thông dụng có thể dùng
No voice
Tạo bởi: Miss Ly Na 2015-08-17 12:02:50
Số cặp câu: 187 Lượt xem: 95 Bình luận: 0
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 396 Lượt xem: 8956 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 240 Lượt xem: 7120 Bình luận: 10
got it
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:38:21
Số cặp câu: 69 Lượt xem: 546 Bình luận: 0
cụm từ thông thường
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-05-21 01:00:43
Số cặp câu: 104 Lượt xem: 1343 Bình luận: 0
Câu đặc biệt
Tạo bởi: Meriz 2015-08-13 11:01:39
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 93 Bình luận: 0
thành ngữ, tục ngữ
câu ít dùng
Các cách chào thông dụng nhất
Tạo bởi: Lê Quang Khánh Minh 2015-08-22 22:12:39
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 98 Bình luận: 0
General
Tạo bởi: Lê Quang Khánh Minh 2015-08-22 22:01:45
Số cặp câu: 142 Lượt xem: 39 Bình luận: 0
Cau dem thoai
Tạo bởi: Kim Thúy Trần Thị 2015-08-19 21:12:32
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 80 Bình luận: 0
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
Cau dem thoai
Tạo bởi: thu trang 2015-08-19 10:37:25
Số cặp câu: 100 Lượt xem: 60 Bình luận: 1
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng