×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 160128 Bình luận: 306
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
English funny
Tạo bởi: Bút Hoài 2015-07-04 11:56:03
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 0 Bình luận: 0
THỬ THÁCH TRONG NGÀY
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-07-03 09:11:59
Số cặp câu: 236 Lượt xem: 48 Bình luận: 0
LSL5
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-06-19 07:30:58
Số cặp câu: 45 Lượt xem: 46 Bình luận: 0
LienVOC
Tạo bởi: TIENG ANH 2015-06-27 20:52:51
Số cặp câu: 32 Lượt xem: 26 Bình luận: 0
30 cách thể hiện lời xin lỗi
Tạo bởi: Vũ Minh Hiếu 2015-07-01 07:09:38
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 35 Bình luận: 0
Ngoài Im Sorry ra, bạn còn có thể nói gì nữa nào? Mong là những câu NGẮN GỌN - Ít lời mà nhiều ý - sẽ giúp ích được cho các bạn!
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1
Tạo bởi: Vũ Minh Hiếu 2015-07-01 06:49:32
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 17 Bình luận: 0
câu nói phổ biến
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-22 06:08:26
Số cặp câu: 323 Lượt xem: 6572 Bình luận: 7
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: hang nguyen 2015-06-26 10:26:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 46 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
75
Tạo bởi: Võ Hữu Hải 2015-05-07 04:22:40
Số cặp câu: 13 Lượt xem: 50 Bình luận: 0
You must to study hard
Tạo bởi: Van Sach 2015-06-22 04:56:46
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 59 Bình luận: 0
Unit 1: Lassroom
Tạo bởi: CafeTrinh 2015-06-21 11:02:25
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 34 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Hương Thảo Trần 2015-06-19 08:18:50
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LSL4
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-06-03 13:05:20
Số cặp câu: 65 Lượt xem: 118 Bình luận: 0
Câu Nói Thông Dụng
Tạo bởi: ngonnen xanh 2015-06-16 10:28:29
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 98 Bình luận: 0
huy ty
Tạo bởi: Huy Tý Freedom 2015-06-14 09:07:55
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 42 Bình luận: 0
Listening playlist
Tạo bởi: Truc Tran 2015-06-10 11:52:27
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 123 Bình luận: 0
luyen nghe
Tạo bởi: Vũ Đình Quyền 2014-12-18 16:14:07
Số cặp câu: 154 Lượt xem: 893 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 61 Lượt xem: 1102 Bình luận: 0
30 cách thể hiện lời xin lỗi
Tạo bởi: Dat Nguyen 2015-06-04 14:17:57
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 200 Bình luận: 0
Ngoài Im Sorry ra, bạn còn có thể nói gì nữa nào? Mong là những câu NGẮN GỌN - Ít lời mà nhiều ý - sẽ giúp ích được cho các bạn!
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng