×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 183594 Bình luận: 315
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Tổng hợp thử thách trong ngày
Tạo bởi: Miss Ly Na 2017-01-02 16:12:17
Số cặp câu: 86 Lượt xem: 556 Bình luận: 0
BUSINESS ENGLISH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-09-04 19:20:19
Số cặp câu: 80 Lượt xem: 709 Bình luận: 2
câu hay dùng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2012-04-26 04:09:25
Số cặp câu: 1244 Lượt xem: 14137 Bình luận: 13
Ấn nút like nếu playlist hữu dụng với bạn nhé!>.~
iOs
Tạo bởi: NGUYEN THI KIM LIEN 2017-06-15 22:32:27
Số cặp câu: 9 Lượt xem: 278 Bình luận: 0
Ngọc
Tạo bởi: Ngoc Hieu 2016-04-07 11:14:02
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 202 Bình luận: 0
Cặp câu cho những người đang yêu....
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-08-15 23:32:45
Số cặp câu: 125 Lượt xem: 808 Bình luận: 0
Just relax
Tạo bởi: Yo Shi 2016-09-21 22:51:21
Số cặp câu: 265 Lượt xem: 3036 Bình luận: 0
Chỉ việc ngả lưng vào ghế hay nằm lên giường, thư giãn và nghe thôi :))
Work
Tạo bởi: HVTPHAT 2017-06-02 01:38:01
Số cặp câu: 6 Lượt xem: 43 Bình luận: 0
RELIGIONS
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-25 11:28:17
Số cặp câu: 73 Lượt xem: 205 Bình luận: 0
Câu nói thông dụng
Tạo bởi: Yo Shi 2016-05-26 00:37:13
Số cặp câu: 324 Lượt xem: 3367 Bình luận: 6
Những câu nói thông dụng
Câu nói hay
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:44:03
Số cặp câu: 16 Lượt xem: 1219 Bình luận: 0
a
Tạo bởi: Luong Manh Duc 2016-08-10 21:05:04
Số cặp câu: 228 Lượt xem: 367 Bình luận: 1
aaa~
phrasal verbs
Tạo bởi: Quang To 2017-05-06 17:52:30
Số cặp câu: 10 Lượt xem: 1205 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Vinh Vo 2017-04-11 10:05:10
Số cặp câu: 27 Lượt xem: 62 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Huy Bui 2017-05-04 19:52:08
Số cặp câu: 12 Lượt xem: 99 Bình luận: 0
Anh Văn thương mại
Tạo bởi: Nguyen Huynh Nam 2017-05-04 10:54:36
Số cặp câu: 25 Lượt xem: 1224 Bình luận: 0
CÂU THÔNG DỤNG VỀ TÍNH CÁCH
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-12-29 12:58:51
Số cặp câu: 21 Lượt xem: 242 Bình luận: 0
Tiếng anh Nhà hàng
Tạo bởi: Miss Ly Na 2016-03-22 12:00:35
Số cặp câu: 172 Lượt xem: 3151 Bình luận: 0
ok
Tạo bởi: Gió Buồn 2016-08-22 10:02:08
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 57 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng