×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 165536 Bình luận: 307
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
LSL6
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-10-08 16:37:57
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 33 Bình luận: 0
LSL5
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2015-06-19 07:30:58
Số cặp câu: 66 Lượt xem: 223 Bình luận: 0
Conversations 3
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:27:53
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 64 Bình luận: 0
Conversations 2
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 13:26:56
Số cặp câu: 145 Lượt xem: 19 Bình luận: 0
Conversations
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-08 12:09:49
Số cặp câu: 44 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Collective noun (Danh từ tập hợp)
Tạo bởi: Ha Vuong 2015-10-06 14:36:58
Số cặp câu: 33 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 3
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-09-09 16:12:46
Số cặp câu: 145 Lượt xem: 231 Bình luận: 0
6
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-25 08:26:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
Giao tiếp
Tạo bởi: Vũ Đình Thiện 2015-04-19 01:47:32
Số cặp câu: 7 Lượt xem: 108 Bình luận: 0
tự học
Tạo bởi: Huy Mai 2015-09-21 18:36:38
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 109 Bình luận: 0
5
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-22 09:42:00
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 45 Bình luận: 0
My list
Tạo bởi: Phạm Đăng Khoa 2015-09-10 22:45:28
Số cặp câu: 36 Lượt xem: 128 Bình luận: 0
THU THACH TRONG NGAY 2
Tạo bởi: Phạm Thị Mỹ Hạnh 2015-09-09 10:18:21
Số cặp câu: 150 Lượt xem: 212 Bình luận: 1
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Bloom 2015-09-20 09:11:54
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 136 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
4
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-18 21:45:18
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 54 Bình luận: 0
3
Tạo bởi: Uyen Bui 2015-09-15 10:07:40
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 58 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: nguyễn tuấn vũ 2015-09-18 22:39:55
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 64 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Good phrases to learn
Tạo bởi: Phạm Đăng Khoa 2015-09-14 14:01:39
Số cặp câu: 8 Lượt xem: 60 Bình luận: 0
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Thanh Tùng 2015-04-15 21:42:27
Số cặp câu: 51 Lượt xem: 202 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng