×

Chào mừng các bạn đã quay lại trang playlist.
Hãy bắt đầu nghe và cảm nhận những điều thú vị và bổ ích từ Playlist các cặp câu của HelloChao.

50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: Donald Nguyễn 2011-12-22 03:55:38
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 146557 Bình luận: 297
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
Các câu đàm thoại thông dụng
Tạo bởi: Tran Thanh 2013-08-14 15:59:05
Số cặp câu: 358 Lượt xem: 19419 Bình luận: 9
Hãy nhân bản Playlist này và biến nó thành của bạn. Nghe đi nghe lại hàng trăm lần cho đến khi thuộc từng câu như cháo. Bạn chỉ có thể giao tiếp được khi câu nào bạn cũng nhớ.
Toeic 2
Tạo bởi: Quách Nguyễn Đức Khôi 2014-09-28 09:57:22
Số cặp câu: 30 Lượt xem: 22 Bình luận: 0
a-z
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-28 16:00:16
Số cặp câu: 39 Lượt xem: 9 Bình luận: 0
To apologize for doing smt
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-28 10:01:34
Số cặp câu: 19 Lượt xem: 8 Bình luận: 0
tu vung
Tạo bởi: Hong Thien 2014-09-25 18:08:39
Số cặp câu: 17 Lượt xem: 32 Bình luận: 0
commom stc
Tạo bởi: Ugly donkey 2012-12-01 20:43:36
Số cặp câu: 57 Lượt xem: 861 Bình luận: 0
100 câu chọn lọc
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-23 15:35:25
Số cặp câu: 99 Lượt xem: 109 Bình luận: 0
Câu chứa từ: complex / patron / impact
Tạo bởi: loc huynh 2014-09-24 21:34:27
Số cặp câu: 26 Lượt xem: 29 Bình luận: 0
gunnerkun
Tạo bởi: pandakun 2014-01-14 09:49:42
Số cặp câu: 134 Lượt xem: 588 Bình luận: 0
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Thanh Hao 2014-09-22 23:17:45
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 139 Bình luận: 1
Được bổ sung hàng ngày.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Đàm Đức Đô 2014-09-22 21:25:13
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 100 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: bee 2014-09-22 15:26:52
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 56 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: leo 2014-09-22 11:26:16
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 23 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: Hoa Tran 2014-09-21 16:52:18
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 79 Bình luận: 0
hay
nhung cau noi can thiet
Tạo bởi: phamvanchien 2013-03-21 16:50:25
Số cặp câu: 18 Lượt xem: 831 Bình luận: 2
hay
The most common sentences in english speaking
Tạo bởi: Trần Đình Thi 2013-09-20 11:41:24
Số cặp câu: 372 Lượt xem: 4235 Bình luận: 2
" If you wanna shine tomorrow, you gotta sparkle today"
50 câu nói hay trong ngày - Phần 1 - FREE
Tạo bởi: thaohaheocon 2014-09-16 23:49:01
Số cặp câu: 50 Lượt xem: 63 Bình luận: 0
Trải nghiệm phương pháp mới trong luyện nghe tiếng Anh với Playlist.
Bắt đầu bằng Playlist 50 câu nói hay trong ngày.
Bạn có thể vừa luyện nghe vừa làm việc nhà.
3000 câu chứa 3000 từ thông dụng
Tạo bởi: Duẩn Vân Nguyễn Hoàng 2014-08-22 16:20:41
Số cặp câu: 133 Lượt xem: 629 Bình luận: 0
Được bổ sung hàng ngày.
LESSON 3: WARRANTIES
Tạo bởi: Trịnh Thị Thanh 2014-09-06 21:46:27
Số cặp câu: 53 Lượt xem: 82 Bình luận: 0
Đầu tiên      Trước  Tiếp   Cuối cùng