Thử thách trong ngày

- Nội dung thi

: 10 câu nói thông dụng ngẫu nhiên

- Tổng số câu

: 10

- Thời gian làm bài

: 0 giờ 3 phút 20 giây

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
trinh tuanh - 28/08/2018 15:08
   

Hi teacher!

Nhờ giao viên hướng dẫn sao một số từ có "i' đứng đầu đọc thành âm /i/ ví dụ: idiot or idiom. Nhưng một số đọc thành âm /ai/ ví dụ: idea or identify.... Có quy tắc nào hay không. Xin cảm ơn

Giao Vien 4 - 30/08/2018 11:52
   

Chào bạn Trinh Tuanh,

Bạn hỏi: Nhờ giao viên hướng dẫn sao một số từ có "i' đứng đầu đọc thành âm /i/ ví dụ: idiot or idiom. Nhưng một số đọc thành âm /ai/ ví dụ: idea or identify.... Có quy tắc nào hay không. 

Trả lời: Không chỉ có nguyên âm mà một số phụ âm cũng có nhiều âm khác nhau.

VD: Chữ cái "i" có âm /ai/ (trong "idea" /aɪˈdiːə/) -  và -  /ɪ/ (trong "idiot" /ˈɪdiət/)

       Chữ cái "a" có âm /eɪ/ (trong "cake" /keɪk/ - và - /æ/ (trong ask /æsk/)

       Chữ cái "s" có các âm /s/, /ʃ/ , /z/... trong: sugar /ˈʃʊɡər/ -  season /ˈszn/

Không có nguyên tắc nào cả, do đó khi gặp một từ mới bạn nên tra từ điển để biết cách phát âm nhé.

Thân ái,

trinh tuanh - 08/09/2018 15:34
   

Chào giáo viên Hello Chào,

Tôi có một khúc mắc:

Các trường hợp chữ cái "t" đứng giữa 2 nguyên âm sẽ đọc là thành âm /d/, còn nếu ở giữa nguyên âm và phụ âm thì vẫn giữ nguyên âm /t/ .

Nhưng tại sao một số trường hợp không phải vậy, có trường hợp "t" nằm giữa nguyên âm và phụ âm vẫn đọc là âm /d/

VD: Chữ cái "t" có âm /t/ trong " thirsty"

        Chữ cái "t" có âm /d/ trong "thirty"  chứ không phải âm /t/ như trên?

Nhờ giáo viên hướng dẫn & giải thích quy tắc này giúp. Xin cảm ơn!

Giao Vien 4 - 10/09/2018 17:18
   

Chào bạn Trinh Tuanh,

Bạn hỏi: Các trường hợp chữ cái "t" đứng giữa 2 nguyên âm sẽ đọc là thành âm /d/, còn nếu ở giữa nguyên âm và phụ âm thì vẫn giữ nguyên âm /t/ .

Nhưng tại sao một số trường hợp không phải vậy, có trường hợp "t" nằm giữa nguyên âm và phụ âm vẫn đọc là âm /d/

VD: Chữ cái "t" có âm /t/ trong " thirsty"

Chữ cái "t" có âm /d/ trong "thirty"  chứ không phải âm /t/ như trên?

Trả lời: T có bốn cách đọc:

I. Real T

II. Flap/Tap T (or D sound)

III. Stop T (Glottal Stop T)

IV. Dropped T

                        Mời bạn tham khảo bài viết "T – Pronunciation"

I. Real T:

2. Âm /t/ xuất hiện ở các phụ âm đôi hoặc ba:

a. Các phụ âm đôi hoặc ba bắt đầu một từ là "st, str, tr" như: stop, street, train.

b. Các phụ âm đôi hoặc ba xuất hiện ở cuối từ là "ct, ft, lt, st, pt" như: connect, soft, softer, softy, adult, first, last, thirst, thirsty, slept", dù cho các âm tiết có "t" không được nhấn âm.

- Tuy "thirsty" được nhấn ở âm tiết  thứ nhất /ˈθɜːrsti/, nhưng do "t" xuất hiện trong cụm phụ âm "st" nên /t/ vẫn được phát âm thành real T.

- "softy" được nhấn ở âm tiết thứ nhất /ˈsɔːfti/ nhưng do "t" xuất hiện trong cụm phụ âm "ft"nên /t/ vẫn được phát âm thành real T.

 

II. Flap/Tap T (or D sound) => âm /t/ phát âm thành /d/

Âm này xuất hiện ở các âm tiết có "t" không được nhấn âm trong các trường hợp sau:

1. khi "t" xuất hiện giữa hai nguyên âm đơn/đôi như: mutter, water, butter, litter, quarter, pretty, city, matter, party, better, university, hospital, 'thirty, forty, eighty, ninety, etc

Lưu ý: 'thirty" được nhấn ở âm tiết thứ nhất, nên /t/ được phát âm thành /d/ -> /ˈθɜːrdi/

      Trong khi số 13, "t' vẫn được phát âm thành real T vì từ này được nhấn ở âm tiết thứ hai: thirteen -> /ˌθɜːrˈtiːn/.

Thân ái,

Giao Vien 4 - 10/09/2018 17:23
  

Chào bạn Trinh Tuanh,

Mời bạn tham khảo bài viết "T - Pronunciation".

Thân ái,

vo minh trung - 23/09/2018 22:36
   

Dear Giáo viên, 

Trong lớp học 360, có câu "The Euro is stronger than the UK pound and the American dollar in the world markets" 

KHông biết stronger than nghĩa là gì? Vì theo tỉ giá thì UK pound cao hơn. 

Nguyễn Lê Huy Hoàng - 16/10/2018 20:09
   

hello Trinh Tuanh 

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.
* Đừng tìm cách xem đáp án. Các bạn giỏi cũng đừng cho đáp án. Bạn có cả ngày để nghe. Và hầu như các từ đều quen thuộc. Khi nghe đúng rồi, các bạn sẽ biết nghĩa.