Đăng ký tài khoản mới

Khi đã có tài khoản, bạn có thể...
 • Được khám phá và sử dụng hầu hết những tính năng vượt trội.
 • Tra từ điển, tham gia chat và thảo luận để nâng cao khả năng tiếng Anh.
 • Đóng góp cặp câu Anh-Việt với cộng đồng.
 • Nhận được câu dịch trợ giúp của HelloChao hoặc cộng đồng cho những câu bạn tìm chưa có.
 • Nhận được hỗ trợ và thông tin mới nhất từ hệ thống.
*Mục bắt buộc phải nhập
 • [Họ và Tên] không được để trống
 • [Email] không được để trống
 • [Email] không hợp lệ
 • [Email] không có thực
 • [Mật khẩu] không được trống
 • [Mật khẩu] không hợp lệ
 • [Mật khẩu] không khớp nhau
 • [Mã bảo mật] chưa được nhập
 • [Mã bảo mật] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không tồn tại trong hệ thống
 • Địa chỉ [Email] bạn nhập đã tồn tại
 • Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng HelloChao để tiếp tục sử dụng hệ thống
Họ và Tên *  
Địa chỉ Email *
(Nên sử dụng địa chỉ GMAIL để tài khoản được tạo nhanh nhất)
Mật khẩu * (Mật khẩu phải tối thiểu 6 ký tự)
Nhập lại mật khẩu *  
Mã bảo mật * (Nhập những ký tự trong hình trên vào ô này)