Đăng ký học gồm 2 bước đơn giản sau:

 • Đăng ký tài khoản học
 • Thanh toán
Đăng ký tài khoản học Thanh toán

Đăng ký thành công!

Tài khoản của bạn vừa được tạo ra tại HelloChao như sau:
• Tên đăng nhập email@abc.com
• Mật khẩu Đổi mật khẩu

Lưu ý: Hãy ghi nhớ và dùng tài khoản này để đăng nhập vào HelloChao trong những lần tiếp theo.

(NÊN XEM) hướng dẫn của thầy Phạm Việt Thắng - nhà đồng sáng lập HelloChao.vn để biết cách học đúng và giỏi tiếng Anh trong 1 năm! Nếu bạn muốn học lần cuối cùng để giỏi tiếng Anh thật sự, hãy xem hết 3 video này.
Bước 2: Thanh toán Thanh toán

Chú ý: Có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc thẻ cào điện thoại Mobi, Vina...

Bạn có thể đăng ký tài khoản mới tại HelloChao bằng 1 trong các cách sau:
*Mục bắt buộc phải nhập
 • [Họ và Tên] không được để trống
 • [Email] không được để trống
 • [Email] không hợp lệ
 • [Email] không có thực
 • [Mật khẩu] không được trống
 • [Mật khẩu] không hợp lệ
 • [Mật khẩu] không khớp nhau
 • [Mã bảo mật] chưa được nhập
 • [Mã bảo mật] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không tồn tại trong hệ thống
 • Địa chỉ [Email] bạn nhập đã tồn tại
 • Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng HelloChao để tiếp tục sử dụng hệ thống
Họ và Tên *  
Địa chỉ Email *
(Nên sử dụng địa chỉ GMAIL để tài khoản được tạo nhanh nhất)
Mật khẩu * (Mật khẩu phải tối thiểu 6 ký tự)
Nhập lại mật khẩu *  
Mã bảo mật * (Nhập những ký tự trong hình trên vào ô này)