#851 Ive Been Working ... Present Perfect Continuous, Sticky Road, Copious

Ive Been Working on the Railroad. English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/10/851-ive-been-working-present-perfect.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.