Cách làm bánh Pancake - How To Make Perfect Pancakes (có Script)

Expand the description and view the text of the steps for this how-to video. Check out Howcast for other do-it-yourself videos from michaelrsanchez and more ...

Nội dung video

To complete this How-To you will need:

3 large bowls
A whisk
1 1/2 c. unbleached all-purpose flour
3/4 tsp. salt
2 tsp. baking powder
2 tbsp. sugar
2 large eggs
A hand mixer
1 1/4 c.


...

Xem thêm

Không xem thêm

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.