Động từ To Be trong tiếng Anh.

Learn English at http://englishbox.co.uk, where you can find more of our videos. In this video we teach the verb to be, how the verb is conjugated and formed...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.