English today DVD16 - YouTube

This is good learning English program of France. DVD1 - DVD12: you can download at http://www.youtube.com/user/369MME DVD 24- DVD 26: you can download at htt...

Nội dung video


...

Xem thêm

Không xem thêm

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.