Một quả bóng có thể cho bạn năng lượng - thật không.

This is the VOA Special English Technology Report, from http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Have you ever heard the express...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.