Phân biệt like and alike (có script A-V).

An English teacher explains some of the differences between the words like and alike when describing similarities or differences.

Nội dung video

On this lesson I will show you how to use the words LIKE and ALIKE when describing similarities.

Trong bài học này tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các từ Like và alike khi mô tả những tương đồng.

 

These two musical instruments are similar.

Hai nhạc cụ này như nhau.

 

They look alike.

Chúng trông giống nhau.

 

They sound alike

Chúng nghe như nhau.

 

But they aren't the same.

Nhưng chúng không giống nhau.

 


...

Xem thêm

Không xem thêm

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.