3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - e

Tạo bởi: Monkey Pig
Ngày tạo: 2018-08-07 09:30:27
Số cặp câu: 30
Lượt xem: 2555
Yêu thích:
   
.
I passed the examination.
Tôi đã thi đậu rồi.
Hiện danh sách câu
 • I passed the examination.
  Tôi đã thi đậu rồi.
 • It's very beautiful and elegant.
  Nó rất đẹp và trang nhã.
 • I like that entertainer.
  Tôi thích người giúp vui đó.
 • It makes me feel at ease.
  Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
 • I just employ skilled workmen.
  Tôi chỉ thuê những lao động lành nghề.
 • I will take either.
  Tôi lấy cái nào cũng được.
 • Is this the latest edition?
  Có phải đây là ấn bản mới nhất không?
 • That's a peaceful and elegant place.
  Nó là một nơi bình yên và thanh lịch.
 • There is the unending struggle between good and evil in his mind.
  Trong tâm trí anh ta đang có một cuộc đấu tranh không ngừng giữa thiện và ác.
 • To some extent, the information about the Japanese supply is not correct.
  Đến một mức nào đó, thông tin về nguồn cung cấp của Nhật Bản không còn chính xác nữa.
 • The soldier went at the enemy to protect his friend.
  Anh lính xông vào đánh kẻ thù để bảo vệ đồng đội của mình.
 • This report says that there was air pollution during the Roman Empire.
  Báo cáo này nói có ô nhiễm không khí trong suốt thời Đế quốc La Mã.
 • The editor will put together the pictures.
  Biên tập viên sẽ xâu chuỗi các hình ảnh lại với nhau.
 • You hit my elbow.
  Bạn đã đánh trúng khuỷu tay tôi.
 • He's caring for his elderly parents.
  Anh ta rất quan tâm chăm sóc bố mẹ già.
 • His son will inherit the estate.
  Con trai ông ta sẽ thừa hưởng bất động sản.
 • He is an extraordinary man.
  Anh ấy là một người phi thường.
 • For how long do we elect the President?
  Khoảng bao lâu chúng ta lại bầu Tổng thống?
 • What did you benefit from that encounter?
  Anh đã được lợi ích gì từ cuộc gặp gỡ đó?
 • Who will emerge as the market leader?
  Hang nào sẽ xuất hiện làm hãng dẫn đầu thị trường?
 • Stick a stamp on an envelope, please.
  Vui long dán một con tem lên phong bì.
 • She is looking for permanent employment.
  Cô ta đang tìm việc làm lâu dài.
 • She's prone to exaggerate, that's for sure.
  Cô ấy có khuynh hướng phóng đại, chắc chắn như vậy.
 • She's engaged to a famous businessman.
  Cô ấy đã đính hôn với một doanh nhân nổi tiếng.
 • China is an enormous country.
  Trung Quốc là một đất nước rộng lớn.
 • As the enquiry unfolds itself, he died.
  Theo như cuộc điều tra cho biết, anh ta đã chết rồi.
 • Middle C is equivalent to 256 vibrations per second.
  Nốt đô trung tương đương tần số dao động 256 lần trong một giây.
 • My other expense is alcohol.
  Một chi phí khác của tôi là thức uống có cồn.
 • Eventually, Peter spoke to Mary.
  Cuối cùng, Peter đã nói chuyện với Mary.
 • Don't expose this to sunlight.
  Đừng phơi cái này ra ánh nắng mặt trời.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.