3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - g

Tạo bởi: Monkey Pig
Ngày tạo: 2018-08-10 10:07:45
Số cặp câu: 20
Lượt xem: 2589
Yêu thích:
   
.
The gas price is two dollars a gallon.
Giá xăng là hai đô la một galông.
Hiện danh sách câu
 • The gas price is two dollars a gallon.
  Giá xăng là hai đô la một galông.
 • The police believed him to be guilty.
  Cảnh sát cho là ông ta phạm tội.
 • The car is short of gasoline.
  Xe thiếu xăng.
 • There is a gap in a fence.
  Có một lỗ hổng ở hàng rào.
 • This ring is genuine gold.
  Chiếc nhẫn này là vàng thật.
 • I wanna gain a little weight.
  Tôi muốn tăng cân một chút.
 • I teach second grade.
  Tôi dạy lớp hai.
 • I study physical geography.
  Tôi nghiên cứu địa lý tự nhiên.
 • It's a truly generous act.
  Đây quả là một hành vi thực sự rộng lượng.
 • I don't gamble against other people.
  Tôi không đánh bạc để ăn thua với người khác.
 • Give me a moment to gather my notes.
  Cho tôi một lát để thu thập lại các ghi chép của tôi.
 • She loves to play the grand lady.
  Bà ta thích làm ra vẻ bà lớn.
 • She will give birth in December.
  Tháng mười hai cô ấy sẽ sinh em bé.
 • She runs a grocery shop.
  Bà ấy điều hành một cửa hàng tạp hóa.
 • He sticks to her like glue.
  Anh ấy dính chặt vào cô ta như keo.
 • Britain was mandated to govern the former colony of German in East Africa.
  Nước Anh được ủy quyền cai trị thuộc địa trước đây của Đức ở Đông Phi.
 • Who is the current governor of your state?
  Ai là đương kim Thống đốc bang của bạn?
 • Let me just grab my coat.
  Để tôi lấy cái áo khoác.
 • You can get a grant to repair your house.
  Anh có thể được một khoản trợ cấp để sửa chữa nhà của anh.
 • Coal, grain and sand are bulk goods.
  Than đá, hạt và cát là những hàng hóa để rời.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.