3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - j, k

Tạo bởi: Monkey Pig
Ngày tạo: 2018-08-27 11:49:18
Số cặp câu: 16
Lượt xem: 2165
Yêu thích:
  
.
That doesn't justify your violation.
Điều đó không biện hộ cho sai phạm của ông được.
Hiện danh sách câu
 • That doesn't justify your violation.
  Điều đó không biện hộ cho sai phạm của ông được.
 • The company is run jointly by a triumvirate of directors.
  Công ty do bộ ba giám đốc cùng điều hành.
 • The jelly hasn't set yet.
  Thạch chưa đông.
 • The disaster is considered as a judgement from on high.
  Tai họa được coi như là một sự phán quyết từ thượng đế.
 • They asked me how to knit gloves.
  Họ hỏi tôi cách đan găng tay.
 • In my view, her criticisms were completely justified.
  Theo quan điểm của tôi thì sự chỉ trích của bà ta là hoàn toàn đúng/hợp lý.
 • Is your jacket real leather?
  Áo khoác của anh bằng da thật à?
 • I reach across the table for the jam.
  Tôi với tay qua bàn lấy mứt.
 • I am a writer and a journalist.
  Tôi là nhà văn kiêm nhà báo.
 • We are allowed to wear jewellery.
  Chúng tôi được phép đeo nữ trang.
 • Orange juice.
  Nước cam.
 • Please don't knock me out with the truth.
  Xin em đừng đánh gục anh bằng sự thật.
 • Joint responsibility also applies to husbands and wives.
  Trách nhiệm chung cũng áp dụng cho các ông chồng bà vợ.
 • Laws based on the principles of justice.
  Pháp luật dựa trên các nguyên tắc công bằng.
 • You should tie a knot in this piece of rope first.
  Bạn nên thắt nút sợi dây thừng này trước đã.
 • She is a junior partner.
  Cô ấy là đối tác cấp dưới.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.