3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - m

Tạo bởi: Old Member
Ngày tạo: 2018-09-10 16:57:52
Số cặp câu: 30
Lượt xem: 1979
Yêu thích:
   
.
The plan was approved with some minor modifications.
Kế hoạch đã được tán thành với vài sửa đổi nhỏ.
Hiện danh sách câu
 • The plan was approved with some minor modifications.
  Kế hoạch đã được tán thành với vài sửa đổi nhỏ.
 • The floods caused a massive loss of life.
  Lũ lụt đã gây ra thiệt hại rất lớn về nhân mạng.
 • The garden was a mass of colour.
  Khu vườn có rất nhiều màu sắc.
 • The minority have to give in to the decision of the majority.
  Thiểu số phải phục tùng quyết định của đa số thôi.
 • The minister approved the trading plans.
  Bộ trưởng đã thông qua những kế hoạch thương mại.
 • They are so mad.
  Họ quá tức giận.
 • Tell me about the museum.
  Cho tôi biết về viện bảo tàng đi.
 • He is a brilliant musician.
  Anh ta là một nhạc sĩ tài giỏi.
 • He went to the shopping mall.
  Anh ấy đã đi đến trung tâm mua sắm.
 • His clothes were covered in mud.
  Quần áo anh ấy dính đầy bùn.
 • How can we prevent murder?
  Làm sao chúng ta có thể ngăn chặn việc giết người.
 • Some even consider them mere amusements.
  Thậm chí vài người còn xem chúng chỉ là những trò giải trí.
 • She has a pleasant manner.
  Cô ấy có tính tình dịu dàng dễ thương.
 • Stir the mixture continuously until the sugar has dissolved.
  Hãy khuấy hỗn hợp liên tục cho đến khi đường tan hết.
 • Who made this mess?
  Ai gây ra sự lộn xộn này?
 • We manufacture car engines.
  Chúng tôi sản xuất động cơ xe ô tô.
 • What are the most important moral standard to the American?
  Các tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất đối với người Mỹ là gì?
 • X company is a famous car manufacturer.
  Công ty X là một nhà sản xuất xe hơi nổi tiếng.
 • Mild sports are adapted to her taste.
  Các môn thể thao nhẹ thích hợp với sở thích của cô ấy.
 • Meanwhile, here's what you need.
  Trong lúc đó, đây là những gì bạn cần.
 • Your smiling face makes my heart melt.
  Gương mặt cười của em làm tim anh tan chảy.
 • You are in a better mood.
  Tâm trạng bạn đang tốt hơn.
 • I'd like a mineral water.
  Cho tôi nước khoáng.
 • It is no longer in motion.
  Nó không còn chuyển động nữa.
 • I merely asked his name.
  Tôi chỉ hỏi tên anh ta thôi.
 • I learn how to mount on a horse.
  Tôi học cách cưỡi trên lưng ngựa.
 • It is a military secret.
  Đó là bí mật quân sự.
 • Is this the Ministry of Finance?
  Có phải đây là Bộ Tài chính không?
 • Everyone in our small town admired the mayor.
  Mọi người trong thị trấn nhỏ của chúng tôi trước đây đều khâm phục ông thị trưởng.
 • People's mental health was probably better.
  Sức khỏe tinh thần của mọi người hầu như tốt hơn.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.