3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - r

Tạo bởi: Monkey Pig
Ngày tạo: 2018-11-06 11:32:50
Số cặp câu: 30
Lượt xem: 609
Yêu thích:
   
.
I'm sorry I was rude.
Tôi xin lỗi vì đã quá thô lỗ.
Hiện danh sách câu
 • I'm sorry I was rude.
  Tôi xin lỗi vì đã quá thô lỗ.
 • It's rude to stare.
  Nhìn chằm chằm là bất lịch sự.
 • It's got a good rhythm.
  Nó có một giai điệu hay.
 • In the last resort, we loaned them.
  Như là phương sách cuối cùng, chúng tôi vay tiền họ.
 • I like my eggs raw.
  Tôi thích ăn trứng sống.
 • It's a relief to know you're safe.
  Thật nhẹ nhõm khi biết là bạn an toàn.
 • I am going to rob a bank next week.
  Tuần tới tôi sẽ đi cướp nhà băng.
 • I will relate the events of the last week.
  Tôi sẽ thuật lại những sự việc tuần rồi.
 • I can't relate to punk music.
  Tôi không thể hiểu được nhạc punk.
 • The sea is rough.
  Biển động.
 • They paid him not to reveal the secret.
  Họ trả tiền để anh ta không tiết lộ bí mật đó.
 • The rumor spread quickly across the country.
  Tin đồn lan truyền nhanh chóng khắp cả nước.
 • Thank you for the warm reception.
  Cảm ơn đã tiếp đón nồng hậu.
 • This road is very rough.
  Con đường này rất gồ ghề.
 • They will rescue us soon.
  Họ sẽ đến cứu chúng ta thôi.
 • They're trying to recruit and retain skilled staff.
  Họ cố gắng tuyển dụng và giữ lại nhân viên lành nghề.
 • The rear lights are broken.
  Đèn đằng sau xe bị vỡ.
 • She has nobody to reckon with.
  Cô ta chẳng có ai để mà nghĩ tới.
 • We must break down resistance.
  Chúng ta phải đập tan sự kháng cự.
 • We are relocating to a rural area.
  Chúng tôi sẽ chuyển về một vùng quê.
 • We reckon to arrive in Dalat at noon.
  Chúng tôi tính là đến đà lạt vào buổi trưa.
 • We rub along together.
  Chúng tôi sống hòa thuận với nhau.
 • Mirrors reflect our true feelings back to us.
  Tấm gương phản chiếu trung thực nhất cảm xúc của chúng ta.
 • Vietnam strives for comprehensive education reform.
  Việt Nam đang nỗ lực cải cách giáo dục hỗn hợp.
 • Your resistance is down.
  Đề kháng của cô bị giảm.
 • Get rid of him.
  Hãy đuổi hắn đi.
 • He rid himself of debt.
  Ông ta đã thoát khỏi nợ nần.
 • A rival company won the contract.
  Một công ty đối thủ đã giành được hợp đồng.
 • Rub the lotion on your face!
  Hãy xoa thuốc đó lên mặt!
 • Please rush this order.
  Vui lòng giải quyết gấp đơn đặt hàng này đi.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.