3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất - t

Tạo bởi: Monkey Pig
Ngày tạo: 2018-11-30 11:28:52
Số cặp câu: 23
Lượt xem: 114
Yêu thích:
   
t
.
He never wears a tie.
Anh ấy không bao giờ thắt cà vạt.
Hiện danh sách câu
 • He never wears a tie.
  Anh ấy không bao giờ thắt cà vạt.
 • He pumped air into a tyre.
  Anh ta đã bơm hơi vào lốp xe.
 • This meat is tough.
  Thịt này dai quá.
 • The tap is running.
  Vòi nước đang chảy.
 • There is a tendency to overeat at Christmas.
  Người ta có khuynh hướng ăn quá nhiều vào dịp Giáng sinh.
 • Twist your body like this.
  Vặn người như thế này.
 • The windows are tightly closed.
  Cửa sổ thì đóng chặt.
 • Vietnam has a tropical climate.
  Việt Nam có khí hậu nhiệt đới.
 • Open my tin of beans, please.
  Làm ơn mở dùm lon đậu cho tôi với.
 • I've got to refill the tank.
  Tôi phải đổ xăng.
 • I see through his trick.
  Tôi nhìn thấy rõ trò bịp của nó.
 • I thoroughly enjoy my work.
  Tôi hoàn toàn yêu thích công việc của mình.
 • I tend to dress in dark colors.
  Tôi có khuynh hướng mặc quần áo màu tối.
 • She has a very pure tone.
  Cô ấy có một chất giọng thuần khiết.
 • You have an unusual accent.
  Bạn có giọng nói hơi lạ.
 • Nothing that can tie us down.
  Không có gì có thể ràng buộc chúng tôi.
 • Don't let her take advantage of you.
  Đừng để cô ấy lợi dụng bạn.
 • Do not threaten me!
  Đừng dọa tôi.
 • What's the theme of the tour in Janjing?
  Chủ đề của chuyến đi ở Nam Kinh là gì?
 • Where did the accident take place?
  Tại nạn đã xảy ra ở đâu?
 • My friend suffered from nervous tension.
  Bạn của tôi bị chứng căng thẳng thần kinh.
 • My work is to tend a garden.
  Công việc của tôi là chăm sóc một khu vườn.
 • Relaxation exercises can free your body of tension.
  Các bài tập thư giãn giúp cơ thể bạn bớt căng thẳng.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.