Health

Tạo bởi: Công Phạm
Ngày tạo: 2020-04-10 17:03:19
Số cặp câu: 18
Lượt xem: 389
Yêu thích:
   
.
How did you do that?
Bạn đã làm điều đó như thế nào?
Hiện danh sách câu
 • How did you do that?
  Bạn đã làm điều đó như thế nào?
 • We're going hiking.
  Chúng tôi sẽ làm một chuyến đi bộ đường dài.
 • He slipped and almost fell.
  Anh ta trượt chân và suýt ngã.
 • How did you do that?
  Làm sao phỏng vậy?
 • He has the flu.
  Anh ấy bị cảm cúm.
 • He's got the flu.
  Anh ấy bị bệnh cúm.
 • What's wrong with your finger?
  Ngón tay bạn có gì không ổn?
 • What happened to your eyes?
  Mắt bạn làm sao vậy?
 • What happened to your face?
  Mặt bạn bị sao vậy?
 • I used to have a problem like that.
  Tôi đã từng bị rắc rối như vậy rồi.
 • I have a twisted ankle.
  Mắt cá chân của tôi bị sái.
 • I have a sore throat.
  Tôi bị đau họng.
 • I have the flu.
  Tôi bị cúm rồi.
 • I have a stomachache.
  Tôi bị đau bụng.
 • I couldn't see properly. I didn't have my glasses on.
  Tôi không thể rõ. Tôi không mang kính.
 • I've got a backache.
  Tôi đang bị đau lưng.
 • I have a backache.
  Tôi bị chứng đau lưng.
 • Lifting weights will build muscles.
  Tập tạ giúp nở cơ bắp.

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.