1.Chính sách đăng ký

Khi bạn đã đăng ký và được cấp tài khoản tại hoc tại hellochao.vn tức là bạn đã trở thành thanh viên của khóa học tiếng anh giao tiếp vì thế bạn phải tuân theo các chính sách & quy định chung của hellochao.vn.

2. Chính sách hoàn tiền

Khi bạn đã đang ký thành công tức tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp, hellochao.vn không hoàn tiền cho bạn trong bất kỳ trường hợp nào.

3. Tài khoản, mật khẩu và bảo vệ tài khoản

3.1. Mỗi thành viên sẽ có tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào hellochao.vn.
3.2. Mỗi thành viên có một trang hồ sơ để chỉnh sửa các thông tin cá nhân.
3.3. Tên đăng nhập và mật khẩu là sở hữu cá nhân, bạn không được tiết lộ cho bên thứ ba biết.

4. Hình thức thanh toán

- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi học viên đến đăng ký khóa học tại địa chỉ của công ty.
- Thanh toán qua hình thức chuyển khoản (Thông tin chuyển khoản sẽ gửi vào email hoặc hợp đồng cho khách hàng).
- Thanh toán qua thể cào điện thoại.

5. Hình thức vận chuyển

Công ty chúng tôi không kinh doanh bán hàng hóa trên website lên không có chính sách vận chuyển.

6. Chính sách sử dụng

6.1. Người dùng chưa đăng nhập chỉ được xem một số nội dung mẫu, tức nội dung được lượt bỏ một số đoạn, hoặc các nội dung miễn phí.
6.2. Người dùng có tài khoản và đăng nhập sẽ được xem đầy đủ các nội dung được công bố trong hellochao.vn về khóa học mà mình chọn.
6.3. Người dùng có tài khoản và đăng nhập sẽ không còn thấy các quảng cáo của bên thứ ba.
6.4. Tài khoản khởi tạo một lần và có hiệu lực sử dụng vĩnh viễn.
6.5. Bạn chỉ được phép sử dụng thông tin trên HelloChao.vn để phục vụ cho mục đích học tập của cá nhân.
6.6. Bạn không được phép sao chép nội dung từ hellochao.vn sang một hệ thống thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng email từ UZer.
6.7. Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập từ 02 thiết bị cố định (PC /Laptop / Mobile). Bạn không được phép cho người khác thông tin tài khoản của mình để đăng nhập.

Ban quản trị    
www.hellochao.vn