Playlist Câu nói thông dụng

Tính năng mới Playlist Câu nói thông dụng ra đời nhằm tạo điều kiện giúp các bạn dễ dàng hơn nữa trong việc luyện tập các câu nói mà bạn đã được học cho đến khi chúng đạt ngưỡng "có".

Ngưỡng "có" có nghĩa là, trong vòng vài giây bạn nhớ được tất cả mọi câu từ đã học. Khi bạn nhớ được, nghĩa là, trong một tình huống đàm thoại thực tế, bạn có thể nhớ để nói mà không cần suy nghĩ.

Playlist nằm trong từng ngày bao gồm các câu nói thông dụng của bảy ngày học tính đến ngày học hiện hành của bạn. Nếu bạn đang học đến ngày hôm nay, Playlist sẽ tổng hợp toàn bộ câu nói thông dụng của ngày hôm nay và 6 ngày trước đó.

Hãy đeo tai nghe và bật Playlist lên nghe trong lúc làm việc hay học tập thay cho nghe nhạc. Với khoảng 2 phút 30 giây để nghe hết 1 lượt tất cả các câu trong Playlist, bạn có thể nghe lặp lại đến 24 lần trong 1 giờ. Hãy tưởng tượng rằng, với mỗi bài, bạn sẽ nghe lặp lại trong 7 ngày. Nếu ước tính mỗi ngày nghe 1 giờ, bạn sẽ nghe được: 24 x 7 = 168 lần cho mỗi câu.