Đăng ký học gồm 2 bước đơn giản sau:

 • Đăng ký tài khoản học
 • Thanh toán
HOT: Tặng thêm 4 THÁNG khi THANH TOÁN ngày hôm nay!
Đăng ký tài khoản học Thanh toán

Đăng ký thành công! Vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn ngay dưới đây

Tài khoản của bạn vừa được tạo ra tại HelloChao như sau:
• Tên đăng nhập email@abc.com
• Mật khẩu Đổi mật khẩu

Lưu ý: Hãy ghi nhớ và dùng tài khoản này để đăng nhập vào HelloChao trong những lần tiếp theo.

Bước 2: Thanh toán Thanh toán
Bạn có thể đăng ký tài khoản mới tại HelloChao bằng 1 trong các cách sau:
*Mục bắt buộc phải nhập
 • [Họ và Tên] không được để trống
 • [Email] không được để trống
 • [Email] không hợp lệ
 • [Email] không có thực
 • [Mật khẩu] không được trống
 • [Mật khẩu] không hợp lệ
 • [Mật khẩu] không khớp nhau
 • [Mã bảo mật] chưa được nhập
 • [Mã bảo mật] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không hợp lệ
 • [Email người giới thiệu] không tồn tại trong hệ thống
 • Địa chỉ [Email] bạn nhập đã tồn tại
 • Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng HelloChao để tiếp tục sử dụng hệ thống
Họ và Tên *  
Địa chỉ Email *
(Nên sử dụng địa chỉ GMAIL để tài khoản được tạo nhanh nhất)
Mật khẩu * (Mật khẩu phải tối thiểu 6 ký tự)
Nhập lại mật khẩu *  
Mã bảo mật * (Nhập những ký tự trong hình trên vào ô này)