#1326 Mispronouncing Pronunciation, Grammaropolis, Santa-free Christmas, Pernickety

100 Most Often Mispronounced Words and Phrases in English http://www.yourdictionary.com/library/mispron.html Word Sort game: http://www.grammaropolis.com/Gam...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.