#531 Clocktoberfest, Homecoming, Strike, Kangaroos in NZ?

Intro: Some footage from recent events SN: Protecting land in Wolfville AA: What do you want to do after you graduate? cws: Do you get annoyed if people thin...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.