#658 Where Are You From?

Remember these people? These clips are taken from the snow reports over the last few months. English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/03/...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.