#739 TDES Vietnamese Scripts, The Queen And The Windmill

Vietnamese scripts! Thank you :) http://thedailyenglishshow.wallno1.com/ I wonder what will be next ... Spanish? Chinese? What do you think? Is it strange to...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.