#740 Rosa Parks, Sexist Trains + Olympics

I recommend this video: http://youtube.com/watch?v=KCShbbu59TA Find out about Rosa Parks: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks American Civil Rights movem...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.