#794 Vài người sống cả đời trong một phút.

More from Scent of a Woman. Watch conversation here: http://www.youtube.com/watch?v=in5EPHVgcXg From 2:09 English script http://thedailyenglishshow.blogspot....

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.