#814 So Vs Such, Twitter, Japan PM Quits

Check out my stylish jacket ... English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/814-so-vs-such-twitter-japan-pm-quits.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 h...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.