#831 Kutchan Jazz Festival 2008

There was a jazz festival here in Kutchan in July. English script: http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/831-kutchan-jazz-festival-2008.html 英文スクリプ...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.