#834 Braveheart: Aye, Thats A Yes, Turkish Philandering

Braveheart. English script http://thedailyenglishshow.blogspot.com/2008/09/834-braveheart-aye-thats-yes-turkish.html 英文スクリプト+日本語訳+番組詳細 http://tdes.blog120.fc...

Nội dung video

hellochao

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.