A New Life of Hope for a Young Burn Victim

From http://voaspecialenglish.com | http://facebook.com/voalearningenglish Twelve-year-old Marius Dasianu has found hope, and a new family, in the United Sta...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.