Alphabet Song, ABC Song, Cute for children. Kids can learn the alphabet.

The Alphabet Song. Perfect for children to learn the alphabet by singing this lovely, classic alphabet song. This video sings through the alphabet song, not ...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.