Bài 1: Giới thiệu - Câu hỏi Yes / No - Phần 4 - (có Script)

Nội dung video

Basic             ->    You are

Short            ->    You're

Example      ->    You are students.

Example      ->    You're students.

 

Last one:

Basic             ->    They are

Short            ->    They're

Example      ->    They  are students.

Example      ->    They're students.

 

Ok. Now students, let's look at all of these examples.

Now.

 

I am Molly. I'm Molly.

You are Ali. You're Ali.

He is Tom. He's Tom.

She is Marie. She's Marie.

It is Dolly. It's Dolly.

We are students. We're students.

You are students. You're students.

They are students. They're students.

 

Now. We're going to practise. Look at these sentences and choise the correct verbs in 2 ways.

Lisa. 2 ways.

You are Lisa. You're Lisa.

Good.

 

Ok. Next, Ali. 2 ways.

He is Ali. He's Ali.

 

Next. Ok, Marie.

We are students.

 

Ok. Lisa.

They are students.

Second one.

They're students.

 

Ok, Ali.

I am Marie.

And.

I'm Marie.

 

And. Lisa.

It is Dolly. It's Dolly.

 

Ok. Very good students. Now, let's look at these again.

Now. Let's look and listen:

I'm Molly.

She is Lisa.

He is Ali.

We are teachers.

They are assistants.

 

Read & repeat:

Ok. Now we can make questions. The answers are yes or no. Now, here's a question:

Question:                         Am I Molly?

Positive Answer:              Yes, you are.

Negative Aswer:               No, you're not.

 

Ok. Here's another one:

Question:                          Are you Ali?

Positive Answer:               Yes, I am.

Negative Aswer:               No, I'm not.

 

Ok.Here's another question:

Question:                          Is he Tom?

Positive Answer:               Yes, he is.

Negative Aswer:               No, he is not.

                                         No, he isn't.

Bình luận

         Đầu    ▼    Cuối  
Vũ Tiến Lực - 03/10/2011 11:30
   

what's "script"?

Mr. Tin - 03/10/2011 11:45
   

@Vũ Tiến Lực: bấm vào "Xem nội dung chi tiết" đó bạn sẽ hiện ra phần Script (kịch bản - tạm dịch) ^^

NguyenAn - 04/10/2011 20:16
   

hay that !!nhung ma ko co co hoi thuc hanh!

NguyenAn - 04/10/2011 20:17
   

minh hi vong tim duoc that nhieu ban de co co hoi thuc hanh noi tieng anh

se nhanh tien bo hon rat nhieu day!!

do thi thu thao - 06/10/2011 19:25
   

phat am rat ok!

huukio - 07/10/2011 19:59
   

OI toi thay sao kho vay ai jup toi voi

NguyenAn - 26/10/2011 19:56
   

not real , right ?

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.