Bài 37: Thời trang

In this lesson we look at fashion and words connected with it. Fashion affects our lives much more than we realise.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.