Bài 57 - Gần biển

In this lesson we take a trip to the south coast of England for a look around the coastal village of Hope Cove, as well as stopping off at Salcombe and takin...

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.