BBC News - World News America.

Comprehensive news and analysis with Katty Kay. Recorded on Saturday 1st November, 0:30am, on BBC News Channel. © 2008 BBC News.

Nội dung video

Bình luận

* Bạn vui lòng ĐĂNG NHẬP trước để có thể tham gia bình luận. Nếu chưa có tài khoản, xin vui lòng ĐĂNG KÝ.